Основні завдання відділу: здійснення  організаційного  забезпечення діяльності ради,  постійних комісій, депутатських груп, фракцій, надання їм допомоги у здійсненні функцій,  передбачених  законодавством,  Положенням про постійні комісії та Регламентом  обласної  ради; забезпечення депутатів обласної ради інформацією, необхідною документацією щодо скликання сесій, проектів рішень, що планується винести на  розгляд ради та інше; організаційне забезпечення проведення засідань постійних комісій, депутатських груп та фракцій; оформлення  протоколів засідань постійних комісій, рекомендацій, висновків комісій, своєчасне відправлення цих документів виконавцям; допомога у здійсненні прийому громадян головами постійних комісій та депутатами; облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених  депутатами при обговоренні проектів рішень ради на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій ради, а також пропозицій і зауважень до проектів рішень, внесених для обговорення; опрацювання та підготовка проектів планів роботи ради, аналітичних та довідкових матеріалів про їх виконання на підставі доручень голови ради та його заступників, пропозицій постійних комісій, депутатів ради, обласної державної адміністрації;  сприяння в організації та проведенні нарад, семінарів, інших форм навчання для депутатів, голів постійних комісій, разом з іншими відділами виконавчого апарату обласної ради

 

Відділ з питань забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій управління організаційного забезпечення діяльності ради

Прізвище, ім`я,

по батькові

Посада

№ кімн.

Телефони міські

САЛЮКОВА

Світлана Іванівна

начальник відділу

24

715-73-48

700-53-02

ВІНІЧЕНКО

Юліана Олександрівна

заступник начальника

відділу

25

700-53-07

715-72-20

РЕДЬКО

Алла Олександрівна

заступник начальника

відділу

19

700-53-16

715-72-62

БОРОВИК

Ірина Іванівна

головний спеціаліст

20

700-53-09

715-72-32

БОНДАРЧИК

Лариса Сергіївна

головний спеціаліст

25

700-53-29

715-72-20

КАНІЩЕВА

Світлана Федорівна

головний спеціаліст

26

 

700-53-28

 

ШЕРЕМЕТ

Алла Федорівна

головний спеціаліст

26

 

700-53-32

 

СТОРОЖЕНКО

Марина Володимирівна

головний спеціаліст

19

 

700-53-33

715-72-62