Основні завдання відділу: забезпечення належного розгляду звернень та організація особистого прийому громадян головою, заступниками голови і головами постійних комісій обласної ради, контроль за виконанням доручень, взаємодія з органами місцевого самоврядування, обласною та районними державними адміністраціями, підприємствами,установами,  організаціями  щодо  вирішення  питань,  які  порушуються  у зверненнях громадян; забезпечує реалізацію державної політики щодо роботи із зверненнями громадян у обласній раді, взаємодіє з постійними комісіями обласної ради, органами місцевого самоврядування, обласною та районними державними адміністраціями, державними   підприємствами і, разом з відповідними структурними підрозділами апарату обласної ради, узагальнює практичні навички роботи із зверненнями громадян, вносить пропозиції голові обласної ради щодо її вдосконалення; здійснює своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до обласної ради поштою або на особистих прийомах; вивчає практику роботи органів місцевого самоврядування щодо звернень громадян, одержує від них статистичні та інформаційні дані про надходження та розгляд заяв, скарг для аналізу і складання річних підсумків роботи; надає практичну допомогу, консультує працівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ щодо роботи із зверненнями громадян;

Відділ:

- готує (в межах повноважень відділу) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації;

-   відпрацьовує (в межах повноважень відділу) питання, пов’язані із запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесена до публічної інформації;

-  відповідає за опрацювання,  систематизацію, аналіз та контроль щодо  задоволення запитів на інформацію відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» та надання консультацій під час оформлення таких запитів;

-    здійснює контроль у обласній раді та її виконавчому апараті за дотриманням Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів з питань роботи із зверненнями громадян;

-    розглядає електронні  петиції в порядку, передбаченому нормами Закону України «Про звернення громадян», відповідає за опрацювання, систематизацію, аналіз, контроль, а також вживає заходи для  забезпечення своєчасного інформування автора електронної петиції про результати розгляду;

-    здійснює підготовку інформаційних матеріалів, які відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» віднесені до публічної інформації.

 

Відділ по роботі із зверненнями громадян управління з питань діяльності 

виконавчого апарату та роботи з персоналом

Прізвище, ім`я,

по батькові

Посада

№ кімн.

Телефони міські

КУДІНА

Дар’я В’ячеславівна

начальник відділу

32

 700-14-50

БЄЛКО

Оксана Олексіївна

головний спеціаліст

33

 700-53-11