ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХІ  сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 25 травня 2017 року                                                                             № 472-VІI

 

Про створення тимчасової контрольної комісії Харківської обласної ради з питань моніторингу ефективного й раціонального використання природних ресурсів та здійснення контролю за використанням та охороною надр, дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища на території Харківської області та про затвердження відповідного Положення щодо її діяльності

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 9-1 Кодексу України про надра, статей 43, 44, 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 66 Регламенту Харківської обласної ради, з метою моніторингу ефективності та раціонального використання природних ресурсів, здійснення контролю за використанням та охороною надр, дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Харківської області обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Харківської обласної ради з питань моніторингу ефективного й раціонального використання природних ресурсів та здійснення контролю за використанням та охороною надр, дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Харківської області (далі – Комісія), у складі 9 депутатів обласної ради, із наступним розподілом повноважень:

 

Кононенко Альберт Васильович – голова Комісії, депутат обласної ради, член фракції «Відродження»;

Шевчук Андрій Іванович – заступник голови Комісії, депутат обласної ради, голова фракції «ВО БАТЬКІВЩИНА»;

М’ягкий Дмитро Вікторович – секретар Комісії, депутат обласної ради, член фракції «Опозиційний блок»;

Стронов Андрій Олексійович – депутат обласної ради, голова фракції «Наш край»;

Мошняков Євген Миколайович – депутат обласної ради, член фракції «Відродження»;

Бура Віталій Юрійович – депутат обласної ради, член фракції «Відродження»;

Тітов Дмитро Миколайович – депутат обласної ради, член фракції «Відродження»;

Булах Дмитро Андрійович – депутат обласної ради, член фракції «Об`єднання САМОПОМІЧ”»;

Хвесик Андрій Єрмійович – депутат обласної ради, член фракції «Блок Петра Порошенка СОЛІДАРНІСТЬ».

 

2. Затвердити Положення про тимчасову контрольну комісію Харківської обласної ради з питань моніторингу ефективного й раціонального використання природних ресурсів та здійснення контролю за використанням та охороною надр, дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Харківської області (додається).

 

3. Доручити Комісії та визначити її основними завданнями, у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України:

 

- моніторинг ефективності та раціонального використання природних ресурсів на території Харківської області;

- здійснення контролю за використанням та охороною надр на території Харківської області;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Харківської області, земельного, лісового законодавства;

- виявлення порушень при використанні природних ресурсів на території області та їх причин;

- визначення заходів, спрямованих на забезпечення ефективного та раціонального використання природних ресурсів на території Харківської області;

- підготовка та реалізація рішень (актів) щодо ефективного та раціонального використання природних ресурсів;

- внесення пропозицій органам державної влади, правоохоронним, контролюючим органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям області, спрямованих на поліпшення роботи із ефективного та раціонального використання природних ресурсів;

 - сприяння уповноваженим органам виконавчої влади у здійсненні контролю за ефективним та раціональним використанням природних ресурсів;

- збір інформації від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, посадових (службових) осіб та суб’єктів користування природними ресурсами з питань використання природних ресурсів;

- забезпечення публічного висвітлення стану справ з ефективного використання природних ресурсів та природоохоронного законодавства на території Харківської області.

 

4. Встановити, що у разі потреби до роботи Комісії можуть залучатися інші депутати обласної ради, працівники виконавчого апарату обласної ради, а також представники правоохоронних та контролюючих органів, громадськості, експерти, фахівці структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та інші особи (за згодою).

 

5. Термін діяльності Комісії визначається на час виконання покладених на неї завдань. Попередній звіт Комісії про виконану роботу заслуховується на пленарному засіданні сесії обласної ради у строк не пізніше трьох місяців із дня її утворення.

 

6. Доручити Комісії за результатами роботи надати до обласної ради звіт із відповідними висновками та рекомендаціями.

 

7. Визначити, що за результатами обговорення роботи Комісії та наданого звіту обласною радою приймається рішення щодо завершення діяльності Комісії або подовження термінів її функціонування та подання звіту.

 

8. Встановити, що повноваження Комісії вважаються припиненими з дня прийняття обласною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи.

 

9. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, установам, підприємствам незалежно від форм власності, а також службовим особам цих органів, фізичним особам – підприємцям, громадським організаціям у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, та у встановленому порядку сприяти роботі Комісії й надавати інформацію, відомості та документи, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.

 

10. Зауважити, що дане рішення обласної ради є обов’язковим до виконання на території області згідно зі статтею 144 Конституції України.

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування (Пієв С.М).

  

 

 

Голова обласної ради                                                                            С. Чернов