ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХІІ  сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 31 серпня 2017 року                                                                               499-VІI

 

Про затвердження Плану заходів

на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії

розвитку Харківської області на період

до 2020 року

 

З метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня 2015 року № 1151-VI, згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики», Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762, керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити План заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року (додається).

 

2. Харківській обласній державній адміністрації забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, та Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва; з питань бюджету.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                                С. Чернов