ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

 

Показники обласного бюджету на 2020 рік визначені відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням показників проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами), на підставі опрацювання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Харківської області за 2018 рік, очікуваних показників за 2019 рік та прогнозних на 2020 рік, фактичного виконання дохідної частини обласного бюджету за 2018 рік та очікуваного виконання за 2019 рік, а також розрахунків органів, на які покладено контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

Загальний обсяг обласного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України за доходами та видатками складе – 6 411 025,3 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 4 945 584,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 465 440,5 тис. грн.

Надані показники обласного бюджету на 2020 рік будуть відкориговані у відповідності із одержаними від Міністерства фінансів України показниками міжбюджетних трансфертів, затвердженими Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні.

 

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                      Сергій ОВСЯННІКОВ