ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____ сесія  VІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЄКТ

 

Від ____________ 2020 року                                                                           № ___-VІI

 

Про внесення змін до комплексної регіональної

Програми забезпечення публічної безпеки і

порядку та протидії злочинності на території

Харківської області на 2020  2022 роки,

затвердженої рішенням обласної ради від

27 лютого 2020 року № 1199-VIІ

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківській області на 2020  2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1199-VIІ, такі зміни:

 

1) підрозділ ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян» розділу ІV. «Заходи Програми» доповнити пунктом 2.15 такого змісту:

 

 «

з/п

 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

Разом

2020

2021

2022

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.15.

Забезпечити придбання для підрозділу поліції особливого призначення «КОРД» Головного управління Національної поліції в Харківській області безпілотного літального апарату, засобів бронезахисту, тактичного спорядження та спорядження для штурмового альпінизму

2020

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохорон -ними органами Харківської обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою)

1000,0

(за умови наяв-ності

коштів)

1000,0

(за умови наяв-ності коштів)

-

-

Підвищення ефективності оперативного реагування підрозділу поліції особливого призначення «КОРД» Головного управління Національної поліції в Харківській області на вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів  та інших правопорушень, оптимізації процесу планування та проведення спеціальних поліцейських заходів (операцій), покращення рівня безпеки особового складу штурмових груп під час затримання осіб, які чинять збройний опір, членів злочинних організацій чи озброєних банд,

та якісної складової проведення таких заходів, безпосередньої участі в антитерористич-них операціях

»;

           

2) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» рядка «Усього за підрозділом ІІ» підрозділу ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян» розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2020» цифри «5642,5» замінити цифрами «6642,5»;

у графі «Разом» цифри «13705,0» замінити цифрами «14705,0»;

 

            3) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» рядка «Разом за Програмою (тис. грн.)» розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2020» цифри «11062,5» замінити цифрами «12062,5»;

у графі «Разом» цифри «25065,0» замінити цифрами  «26065,0».

 

 

Голова обласної ради                                                                  Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації, 700-48-48