Пояснювальна записка

до звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік

 

 

 

До обласного бюджету (з урахуванням трансфертів) за рік надійшло доходів в загальній сумі 7 259 729,5 тис.грн.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 097 992,6 тис. грн, що на 311 706,5 тис. грн більше планових показників.

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (79,3%), надходження якого склали 455 283,5 тис. грн, що на 154 738,6 тис. грн більше затверджених показників.

Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 273 466,1 тис. грн (перевиконання склало 51 585,0 тис. грн), у тому числі податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 271 825,8 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 207 605,5 тис. грн, що на 28 243,2 тис. грн більше планових показників.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 85 152,7 тис. грн (перевиконання склало 14 509,0 тис. грн).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 5 475,8 тис. грн (перевиконання склало 975,8 тис. грн).

Доходів спеціального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) за 2020 рік надійшло 226 070,8 тис. грн, з них: власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету – 173 364,5 тис. грн, екологічний податок – 51 256,7 тис. грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва – 666,2 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 777,0 тис. грн.

 

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла в сумі 433 038,9 тис.грн.

Базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 97 418,3 тис.грн.

 

Цільові субвенції з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до обласного бюджету надійшли в сумі 3 435 156,2 тис.грн при плані на рік 3 575 461,8 тис.грн або 96,1% та у зв’язку із закінченням бюджетного періоду невикористані кошти субвенцій повернуто до державного бюджету у сумі 32 731,3 тис.грн.

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням трансфертів склали 7 115 098,4 тис.грн, з них видатки загального фонду – 4 865 801,3 тис.грн, спеціального фонду – 2 249 297,1 тис.грн.

 

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

 

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                      Сергій ОВСЯННІКОВ