Пояснювальна записка до звіту про виконання

обласного бюджету Харківської області за 2020 рік

 

Обласний бюджет на 2020 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 5 грудня 2019 року. Протягом року вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку із внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також коригуванням дохідної частини обласного бюджету у зв’язку із впливом на економічну ситуацію обмежувальних заходів, спричинених поширенням коронавірусної хвороби, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах витрачання.

Виконання обласного бюджету здійснювалось в складних умовах, пов’язаних з карантинними обмеженнями, що впливають на рівень виконання доходів та необхідністю спрямування додаткових фінансових ресурсів на заходи боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 

ДОХОДИ

 

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 097 992,6 тис.грн, що становить 111,2% до уточнених показників (2 786 286,1 тис.грн), перевиконання склало 311 706,5 тис.грн. У порівнянні з 2019 роком доходи зросли на 69 610,4 тис.грн або 2,2%.

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 79,3%), якого за 2020 рік надійшло 2 455 283,5 тис.грн або 106,7% до річного плану (2 300 545,0 тис.грн), перевиконання склало 154 738,5 тис.грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати та фактичне зростання протягом 2020 року рівня середньої заробітної плати по області.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 8,8%) надійшло 273 466,1 тис.грн, або 123,2% до плану на рік (221 881,1 тис.грн), перевиконання склало 51 585,0 тис.грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 271 825,8 тис.грн та податку на прибуток підприємств комунальної власності - 1 640,3 тис.грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 6,7%) надійшло 207 605,5 тис.грн, або 115,7% до планових показників (перевиконання склало 28 243,2 тис.грн), в тому числі: за користування надрами – 176 382,7 тис.грн; за спеціальне використання води - 31 123,7 тис.грн, за використання інших природних ресурсів - 99,1 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,7%) надійшло 85 152,7 тис.грн або 120,5% до річного плану (70 643,7 тис.грн), перевиконання склало 14 509,0 тис.грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 56 437,1 тис.грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - 22 508,6 тис.грн та надходження по платі за ліцензування операцій з пальним - 4 714,4 тис.грн, які у зв’язку із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України, зараховуються до доходів загального фонду місцевих бюджетів області з 01.01.2020.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 65 671,7 тис.грн.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 226 070,8 тис.грн, що становить 97,5% до уточнених показників (231 939,1 тис.грн).

Екологічного податку надійшло 51 256,7 тис.грн або 95,7% до річного плану (53 556,5 тис.грн). Невиконання склало 2 299,8 тис.грн, основною причиною якого є несплата поточних нарахувань по КП «Харківські теплові мережі».

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 777,0 тис.грн (план – 700,0 тис.грн).

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 666,2 тис.грн при річних планових показниках 326,4 тис.грн.

Власних надходжень бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень), що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 173 364,5 тис.грн. Недоодержано 3 830,1 тис.грн, що пов’язано із запровадженням карантинних і обмежувальних заходів, зі зміною контингенту осіб, що навчаються по закладах освіти.

Гранти (дарунки) надійшли в сумі 4 678,1 тис.грн або 75,7% до уточнених показників (Харківській обласній раді з метою забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок гранту Європейського Союзу).

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: базова дотація – 97 418,3 тис.грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 433 038,9 тис.грн.

Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернень до державного бюджету невикористаних коштів у зв’язку із закінченням бюджетного періоду) склали 3 391 036,1 тис.грн або 95,3% до плану на рік з урахуванням змін (3 560 032,1 тис.грн).

Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенції з місцевих бюджетів в загальній сумі 9 494,8 тис.грн, з них:

по загальному фонду: з обласних бюджетів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз - 996,8 тис.грн; з обласного бюджету Чернівецької області для забезпечення стаціонарного догляду дитини сироти у КП «Богодухівський дитячий будинок інтернат» Харківської області - 183,0 тис.грн; з місцевих бюджетів області для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім’ї – 165,5 тис.грн, з міського бюджету м.Харкова для придбання лікарських засобів для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19 - 1 996,2 тис.грн;

 по спеціальному фонду з місцевих бюджетів області одержано 6 153,3 тис.грн на здійснення видатків капітального характеру.

Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).

 

ВИДАТКИ

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням внесених протягом року змін заплановані в сумі 7 836 163,6 тис.грн, виконані в сумі 7 115 098,4 тис.грн або 90,8% до уточненого плану.

Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням змін, внесених протягом року, в сумі 5 194 005,5 тис.грн, виконані в сумі 4 865 801,3 тис.грн або 93,7% до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками.

 

На утримання Харківської обласної ради (КТПКВ 0150) із запланованих 36 693,8 тис.грн використано 36 145,3 тис.грн.

 

Видатки на освіту (КТПКВ 1000) використані в сумі 1 599 910,2 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок коштів цільових субвенцій з державного бюджету проведено видатки в сумі 392 181,6 тис.грн.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання загальної середньої освіти для 2,3 тис. вихованців у 12 спеціальних школах - 255 298,7 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти для 1,4 тис. вихованців у 6 санаторних школах - 115 226,4 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти для 1,2 тис. вихованців у 6 спеціалізованих закладах освіти - 87 950,4 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти для 0,1 тис. вихованців у 1 навчально-реабілітаційному центрі - 18 262,7 тис.грн;

- надання позашкільної освіти у 4 позашкільних закладах освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми для 13,9 тис. вихованців - 43 935,0 тис.грн;

- підготовка кадрів у 5 центрах професійно-технічної освіти та у 11 ліцеях для 6,4 тис. учнів - 284 553,0 тис.грн;

- підготовка 10,3 тис. студентів у 27 училищах, технікумах і коледжах - 639 053,7 тис.грн;

- підготовка 2,3 тис. студентів у Харківській гуманітарно-педагогічній академії - 118 357,7 тис.грн;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (у Харківській академії неперервної освіти та Харківському обласному навчально-методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів та проведення заходів щодо перепідготовки молодших медичних спеціалістів) - 30 204,6 тис.грн;

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями - 3 444,4 тис.грн;

- для реалізації інших освітніх програм (видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 - 2023 роки) - 3 623,6 тис.грн.

 

Видатки на охорону здоров’я (КТПКВ 2000) склали 1 230 495,8 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок коштів цільових субвенцій з державного бюджету проведено видатки в сумі 654 020,9 тис.грн, за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області - 102,7 тис.грн, за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування з обласних бюджетів Чернігівської та Полтавської області - 894,1 тис.грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме на:

- надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню у 3 обласних клінічних лікарнях з кількістю ліжок 1520 од. - 144 185,4 тис.грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 336,4 тис. од.;

- спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню у 22 спеціалізованих лікарнях і диспансерах з кількістю ліжок 5335 од. - 490 545,9 тис.грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 186,6 тис. од.;

- санаторно-курортну допомогу населенню у 6 протитуберкульозних санаторіях з кількістю ліжок 455 од. та у 4 дитячих санаторіях з кількістю ліжок 370 од. - 109 209,8 тис.грн;

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у 4 будинках дитини з кількістю ліжок 375 од. - 102 661,9 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного центру служби крові - 33 852,9 тис.грн;

- забезпечення функціонування 204 бригад швидкої медичної допомоги Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф використано 95 105,9 тис.грн, надана медична допомога 505,6 тис. пацієнтам;

- спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню у 11 диспансерах і центрах з кількістю ліжок 101 од. - 71 174,2 тис.грн (показник кількості лікарських відвідувань склав 879,2 тис. од.);

- надання стоматологічної допомоги населенню в Обласній стоматологічній поліклініці 15 092,4 тис.грн, показник кількості лікарських відвідувань склав 82,7 тис. од.;

- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я Харківським обласним центром здоров'я - 8 278,9 тис.грн;

- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) у 28 комісіях 24 460,2 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я використано 94 938,8 тис.грн, в тому числі на:

- забезпечення діяльності Обласної бази спеціального медичного постачання - 4 867,7 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи - 77 480,7 тис.грн;

- забезпечення функціонування Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики - 12 590,4 тис.грн;

- для реалізації інших програми та заходів у сфері охорони здоров’я (видатки на реалізацію заходів Комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2019-2020 роки) - 40 989,5 тис.грн.

 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КТПКВ 3000) склали 491 264,9 тис.грн.

Для реалізації бюджетних програм у сфері соціального забезпечення використані кошти в сумі 452 477,7 тис.грн, а саме на:

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 10 923,0 тис.грн, з них 9 701,8 тис.грн на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів для 7,6 тис. осіб; 1 137,4 тис.грн на безплатне зубопротезування для 0,4 тис. осіб; 83,8 тис.грн на додаткове харчування у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладах для 0,4 тис. осіб;

- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 2 474,7 тис.грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - 41 182,8 тис.грн, з них для забезпечення стаціонарного догляду дитини-сироти у КУ «Богодухівський дитячий будинок-інтернат» Харківської області - за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету Чернівецької області - 183,0 тис.грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 292 260,8 тис.грн;

 - забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 27 223,5 тис.грн;

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування - 902,4 тис.грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість - 564,9 тис.грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 76 945,6 тис.грн на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (адресна допомога, проведення заходів).

 

Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей використані в сумі 26 120,1 тис.грн на забезпечення функціонування 3 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціального гуртожитку.

 

Видатки у сфері молодіжної політики проведені в сумі 12 667,1 тис.грн, в тому числі на:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 3 428,1 тис.грн;

- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків - 111,0 тис.грн;

- здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 1 014,6 тис.грн;

- інші заходи та заклади молодіжної політики (забезпечення діяльності Харківського обласного центру молоді) - 3 471,4 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 4 642,0 тис.грн, з них: на функціонування центру матері та дитини - 2 079,9 тис.грн, кризового соціального центру для жінок - 1 854,9 тис.грн, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді - 707,2 тис.грн.

 

Видатки на культуру і мистецтво (КТПКВ 4000) використані в сумі 223 730,9 тис.грн на реалізацію бюджетних програм, а саме на:

- фінансову підтримку 5-ти театрів - 86 395,3 тис.грн на проведення 730 вистав для 93,4 тис. глядачів;

- фінансову підтримку концертних організацій - 52 124,4 тис.грн (Харківська обласна філармонія, молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський» та Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю) на проведення 171 концерту для 47,1 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності бібліотек - 19 749,9 тис.грн для надання послуг з обслуговування 40,8 тис. читачів;

- забезпечення діяльності музеїв i виставок - 43 086,6 тис.грн на проведення 125 експозицій для 309,8 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 16 097,8 тис.грн (на функціонування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, Харківського організаційно-методичного центру туризму, обласного організаційно-методичного театрально-концертного центру, для проведення 339 заходів (конференцій, тренінгів туристичної спрямованості, культурно-масових заходів, тощо) для 38,2 тис. учасників);

- інших заходів в галузі культури і мистецтва 6 276,8 тис.грн, з них на підготовку та проведення 16 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко» - 6 032,8 тис.грн, на виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді - 244,0 тис.грн.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт (КТПКВ 5000) використані в сумі 213 582,0 тис.грн на реалізацію бюджетних програм, а саме на:

- проведення 653 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - 19 979,2 тис.грн;

- проведення 566 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту - 15 410,0 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл - 11 614,1 тис.грн, в тому числі на забезпечення діяльності Харківського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю;

- здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю - 316,8 тис.грн на проведення 57 навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю;

- утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 32 127,9 тис.грн на забезпечення діяльності комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» в якій займаються 1 170 вихованців;

- фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств - 54 149,5 тис.грн для надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, в яких займаються 6 605 вихованця;

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності - 28 567,7 тис.грн на забезпечення діяльності 2 шкіл вищої спортивної майстерності в яких займаються 513 спортсменів;

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд - 21 342,5 тис.грн для надання фінансової підтримки КП ОСК «Металіст»;

- фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості - 4 103,2 тис.грн для надання фінансової підтримки Харківська ОО ФСТ «Динамо»;

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - 6 364,2 тис.грн для надання фінансової підтримки діяльності фізкультурно-спортивних товариств Динамо «України», «Спартак», «Україна»;

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону - 3 636,3 тис.грн для діяльності Комунальної установи «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 15 970,6 тис.грн (на фінансову підтримку 14 команд майстрів та федерацій - 8 575,3 тис.грн, забезпечення діяльності комунального закладу «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 4 669,2 тис.грн, стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор - 2 726,1 тис.грн).

 

З обласного бюджету передбачена субвенція обласному бюджету Полтавської області (КТПКВ 9710) для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області в сумі 2 817,0 тис грн., використано 2 590,2 тис.грн відповідно до актів виконаних робіт.

 

Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджений на рік з урахуванням змін склав 23 493,2 тис.грн, кошти резервного фонду не використовувались.

 

У 2020 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування 25 регіональних програм, затверджених обласною радою. Інформація щодо видатків на фінансування окремих програм наведена у додатку 2.

 

По загальному фонду обласного бюджету в рамках виконання обласних програм проведені видатки в загальній сумі 1 089 407,8 тис.грн, в тому числі:

 

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік використано 138 296,1 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді - 44 226,2 тис.грн, з них для надання фінансової підтримки ОК ВЕП «Держпром» (КТПКВ 7370) - 43 478,7 тис.грн; надання фінансової підтримки ОКП ХОР «Знахідка» (КТПКВ 7370) - 600,0 тис.грн; забезпечення діяльності Харківської обласної територіальної виборчої комісії (КТПКВ 0180) - 147,5 тис.грн;

- Харківській обласній державній адміністрації (КТПКВ 7370) - 714,0 тис.грн, з них на: проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами та проведення оцінювання захищеності інформації - 220,0 тис.грн; проведення презентаційних та виставкових заходів - 3,8 тис.грн; фінансову підтримку КП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - 490,2 тис.грн;

- Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (до моменту ліквідації, згідно внесених змін до структури обласної державної адміністрації) (КТПКВ 7370) - 578,2 тис.грн, в т.ч. на фінансову підтримку КП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» -573,2 тис.грн, презентаційні заходи - 5,0 тис.грн;

- Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) на представницькі заходи - 482,7 тис.грн;

- Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9510) на надання субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (будівництво спортивного майданчика) - 2 362,1тис.грн;

- Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9510) на надання субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (капітальні ремонти об’єктів житлово-комунального господарства) - 1 315,7 тис.грн;

- Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 86 934,2 тис.грн на надання субвенції місцевим бюджетам області:

на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9460) - 32 683,7 тис.грн;

на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9490) - 1 103,8 тис.грн;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9510) на капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво об’єктів соціальної сфери - 52 913,9 тис.грн;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9570) на капітальні ремонти об’єктів соціальної сфери - 232,8 тис.грн.

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 1 583,0 тис.грн Харківському обласному військовому комісаріату на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області;

- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) - 100,0 тис.грн, з них на: презентаційні та виставкові заходи - 52,0 тис.грн; отримання послуг, пов’язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування - 48,0 тис.грн.

 

На виконання заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» використано 19 601,4 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді (КТПКВ 7370, 7680) - 4 704,2 тис.грн, в т.ч. на:

розробку та забезпечення систематизації електронної, інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради - 132,8 тис.грн;

створення та розміщення спеціалізованих теле- та радіопрограм, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування - 726,0 тис.грн;

інформаційне забезпечення діяльності обласної ради, інформування територіальних громад, депутатів, керівників та працівників апаратів місцевих рад, органів державної влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій через офіційні вебсайти, інформаційно-аналітичні бюлетені, журнали, публікації у ЗМІ, тощо - 1 487,3 тис.грн;

здійснення організаційних видатків конкурсу на проведення обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» - 48,5 тис.грн;

проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір - 124,6 тис.грн;

запровадження та проведення обласного конкурсу журналістських робіт з питань діяльності та кращих практик місцевого самоврядування, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування - 62,5 тис.грн;

підтримка та співфінансування заходів у рамках Угоди Мерів у Харківській області - 22,1 тис.грн;

забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат, заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону - 376,0 тис.грн;

забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об`єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) - 1 724,4 тис.грн.

- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» - 2 992,4 тис.грн;

- Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 4082) для проведення Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко» - 931,0 тис.грн.

Крім того, у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) використано 10 973,8 тис.грн, а саме для: співфінансування мініпроєктів - переможців обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» - 10 756,2 тис.грн; співфінансування міні-грантів у рамках виконання проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» - 217,6 тис.грн.

 

На виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 - 2023 роки використано 4 549,0 тис.грн, в тому числі по:

- Харківській обласній державній адміністрації для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (КТПКВ 1140) - 545,0 тис.грн;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - 3 645,3 тис.грн, з них на проведення:

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (КТПКВ 1140) - 50,0 тис.грн;

обласного етапу конкурсу «Учитель року» та нагородження переможців грошовими винагородами або цінними подарунками (КТПКВ 1140) - 106,3 тис.грн;

урочистостей з нагоди Дня української писемності та мови, які передбачені указом Президента України (КТПКВ 1140) - 19,3 тис.грн;

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (КТПКВ 1140) - 9,6 тис.грн;

обласного фестивалю ораторського мистецтва (КТПКВ 1140) - 29,2 тис.грн.

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (КТПКВ 1140) - 4,7 тис.грн;

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» та І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (КТПКВ 1140) - 7,6 тис.грн;

формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі закладів освіти (КТПКВ 1030) - 4,8 тис.грн, (КТПКВ 1050) - 6,8 тис.грн, (КТПКВ 1090) - 3,2 тис.грн, (КТПКВ 1130) - 3,1 тис.грн,

виплату обласних стипендій (КТПКВ 1162) - 1 088,0 тис.грн;

підбиття підсумків щорічного обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (КТПКВ 1130) - 74,8 тис.грн;

організацію та проведення серпневого педагогічного форуму до початку нового навчального року та вшанування кращих освітян області (КТПКВ 1140) - 58,1 тис.грн;

компенсацію проїзду у електричному транспорті студентів, учнів і вихованців (КТПКВ 1162) - 2 176,9 тис.грн;

компенсацію проїзду у електричному транспорті студентів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії шляхом надання субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 2,9 тис.грн;

- Департаменту охорони здоров'я для компенсації проїзду у електричному транспорті студентів (КТПКВ 1162) - 202,8 тис.грн;

- Департаменту культури і туризму для компенсації проїзду у електричному транспорті студентів (КТПКВ 1162) - 155,9 тис.грн.

 

На виконання заходів Комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2019-2020 роки по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації використано 532 167,2 тис.грн, а саме на:

- забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я та надання високоспеціалізованої медичної допомого населенню області - 410 628,6 тис.грн;

- забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами та лікарськими засобами хворих на онкологічну хворобу передміхурової залози через державне оптово-роздрібне підприємство «Обласний аптечний склад» (КТПКВ 2152) - 14 999,5 тис.грн;

- забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які були задіяні в роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 та з ліквідації наслідків поширення зазначеного захворювання та захворіли (КТПКВ 2152) - 25 990,0 тис.грн.

- відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - 76 765,8 тис.грн (у вигляді субвенції місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (КТПКВ 9410) - 12 812,2 тис.грн та субвенції з місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9430) - 63 953,6 тис.грн);

- забезпечення закладів охорони здоров’я системами безперебійного живлення (генератори) у вигляді субвенції місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (КТПКВ 9410) - 3 783,3 тис.грн.

 

На виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано 105 833,6 тис.грн, з них:

- адресна допомога населенню та проведення заходів з питань охорони праці 76 945,6 тис.грн (КТПКВ 3242), з яких:

на адресну допомогу спрямовано 75 652,1 тис.грн, в т.ч. на:

одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) - 55 000,0 тис.грн;

цільову адресну матеріальну допомогу до річниці Чорнобильської трагедії особам, на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: особам з інвалідністю 1 групи, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, вдовам (вдівцям) - 1 037,4 тис.грн;

допомогу, пов’язану з похованням померлих громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 250,3 тис.грн;

виплату вдовам військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту у місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, щомісячної допомоги на утримання дітей - 109,2 тис.грн;

одноразову адресну грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 листопада 2014 року - 45,0 тис.грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Другій Світовій війні 1939-1945 років - 769,0 тис.грн;

надання матеріальної допомоги особам, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій до Дня Захисника України - 16 046,2 тис.грн;

надання грошової допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у вересні 2020 року у Дворічанському районі - 2 395,0 тис.грн;

на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) спрямовано 365,5 тис.грн;

на проведення заходів спрямовано 928,0 тис.грн, в т.ч. на: проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення - 714,0 тис.грн; організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПУ Молодіжний дитячий центр «Артек» та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія) - 48,5 тис.грн; забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (за рахунок коштів субвенцій з місцевих бюджетів області) - 165,5 тис.грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВ 3192) - 564,9 тис.грн;

- субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) - 28 323,1 тис.грн, з них на:

проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій - 1 699,2 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області - 21 825,7 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) - 2 224,7 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 - 2 573,5 тис.грн.

 

На виконання заходів Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 3122) використані кошти в сумі 111,0 тис.грн на проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування.

 

На виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки по Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 143 793,7 тис.грн, в т.ч. на:

- фінансову підтримку 5-ти театрів (КТПКВ 4010) - 86 395,3 тис.грн (оплата праці працівників, енергоносії, оплата послуг з оренди);

фінансову підтримку концертних організацій (КТПКВ 4020) - 52 124,4 тис.грн (оплата праці працівників, енергоносії);

- підготовка відзначення 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди, формування страхового фонду документації музейних закладів (КТПКВ 4040) - 110,0 тис.грн;

- забезпечення розроблення та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Харківщини, створення інформаційної електронної системи об’єктів культурної спадщини (КТПКВ 4081) - 62,2 тис.грн;

- підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів, виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді, проведення конкурсів, тощо (КТПКВ 4082) - 5 101,8 тис.грн.

 

На виконання заходів регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 3131) використано кошти в сумі 659,6 тис.грн на проведення семінарів-тренінгів, форумів, пленерів з формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молоді.

 

На виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 97 260,8 тис.грн, в т.ч. на:

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям (КТПКВ 5032) - 54 149,5 тис.грн;

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд (КТПКВ 5041) - 21 342,5 тис.грн;

фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5042) - 4 103,2 тис.грн;

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5053) - 6 364,2 тис.грн;

- надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, організаціям, асоціаціям, командам майстрів, тощо (КТПВК 5062) - 8 575,3 тис.грн,

- виплату стипендій, премій, винагород спортсменам та тренерам (КТПКВ 5062) - 2 726,1 тис.грн.

 

На виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки на фінансову підтримку КП «Регіональний інформаційний центр» (КТПКВ 8410) використано 3 204,6 тис.грн для підготовки і проведення 72 інформаційно-виставкових заходів та підготовки 110,0 тис. обліково-видавничих аркушів, в т.ч. по Харківській обласній державній адміністрації - 788,4 тис.грн, Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації - 2 416,2 тис.грн.

 

На виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018-2020 роки по Харківській обласній державній адміністрації (КТПКВ 7370) використано 1 059,0 тис.грн на оновлення програмного забезпечення, на модернізацію кабельної системи та створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі.

 

На виконання заходів Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - Державному архіву Харківської області використано 3 495,7 тис.грн на охорону приміщення.

 

На виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації використано 1 030,6 тис.грн (КТПКВ 7610), в т.ч. на:

- забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА - 950,0 тис.грн;

- поширення проєкту Kids2IT серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону - 80,6 тис.грн.

 

На виконання заходів Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 по Харківській обласній раді (КТПКВ 7370) використано 357,4 тис.грн на забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на захист інтересів Харківської обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби.

 

На виконання заходів регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 34 990,2 тис.грн, з них:

- на накопичення матеріальних засобів у регіональному матеріальному резерві для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків (КТПКВ 8110) - 24 999,9 тис.грн;

на утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КТПКВ 8120) - 2 201,1 тис.грн;

- у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 7 789,2 тис.грн, з них: 3 098,5 тис.грн на забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області спеціальним обладнанням та інвентарем, 3 000,0 тис.грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області (Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області); 1 690,7 тис.грн на експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області;

 

На виконання заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки по Харківській обласній державній адміністрації (КТПКВ 7370) використано 140,0 тис.грн для проведення щорічного обласного зльоту волонтерів.

 

На виконання заходів Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки (КТПКВ 7370) використано 501,3 тис.грн, з них: по Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - 460,8 тис.грн (до моменту реорганізаціїї, згідно внесених змін до структури обласної державної адміністрації); по Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - 40,5 тис.грн.

 

На виконання заходів Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) спрямовано 415,0 тис.грн на придбання спорядження для підрозділу поліції особливого призначення «КОРД» Головного управління Національної поліції в Харківській області.

 

На виконання заходів Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки по Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використано 1 491,5 тис.грн на відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів.

 

На виконання заходів Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7350) спрямовано 450,0 тис.грн на налагодження та обслуговування технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру.

 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік з урахуванням змін, внесених протягом року, склали 2 642 158,1 тис.грн, з яких використано 2 249 297,1 тис.грн або 85,1%.

 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки склали 162 624,3 тис.грн або 83,6% до кошторисних призначень на рік (194 594,9 тис.грн). Планові показники відображені з урахуванням змін до кошторисів, що вносились головними розпорядниками коштів протягом року, відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

 

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду обласного бюджету, субвенцій з державного та місцевих бюджетів області проведені капітальні видатки на загальну суму 797 375,1 тис.грн. Із загального обсягу бюджету розвитку видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету з урахуванням залишків на 01.01.2020 склали 427 197,1 тис.грн.

По основних галузях використання коштів бюджету розвитку характеризується наступним:

 

По державному управлінню (Харківська обласна рада) (КТПКВ 0100) капітальні видатки заплановані та проведені в сумі 163,7 тис.грн на придбання комп’ютерної та офісної техніки.

 

За бюджетними програмами у сфері освіти (КТПКВ 1000) проведено капітальні видатки в сумі 146 503,4 тис. грн, з них на:

- придбання обладнання довгострокового користування - 122 284,7 тис.грн для закупівлі дидактичних матеріалів, навчальних кабінетів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти, розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи з монтажу обладнання, з них за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету - 114 951,4 тис.грн.

- проведення капітальних ремонтів закладів освіти - 24 218,7 тис.грн, з них за рахунок цільових субвенції з державного бюджету - 24 168,9 тис.грн. Із загального обсягу на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки - 49,8 тис.грн.

 

За бюджетними програмами у сфері охорони здоров’я (КТПКВ 2000) капітальні видатки проведені в сумі 237 449,8 тис.грн, з них на виконання заходів Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки» - 140 110,0 тис.грн (на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я).

Кошти бюджету розвитку використані на придбання медичного обладнання довгострокового користування в сумі 234 951,0 тис.грн, проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я - 2 498,8 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету використано 138 387,8 тис.грн на забезпечення подачею кисню, придбання лабораторного обладнання, придбання рентгенівських систем.

 

За бюджетними програмами соціального захисту та соціального забезпечення (КТПКВ 3000) проведені капітальні видатки по установах та закладах, що надають соціальні послуги в сумі 1 652,0 тис.грн.

 

За бюджетними програмами у сфері культури (КТПКВ 4000) проведені капітальні видатки в сумі 421,3 тис.грн, з них на:

- придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, тощо для закладів культури - 119,9 тис.грн;

- виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки - 301,3 тис.грн, в т.ч.: на створення інформаційної електронної системи об’єктів культурної спадщини, придбання обладнання, зимових костюмів, тощо по закладах культури та мистецтва.

 

За бюджетними програмами з фізичної культури і спорту (КТПКВ 5000) капітальні видатки проведені в сумі 2 312,2 тис.грн на придбання обладнання довгострокового користування та спортивного інвентарю для комунальних установ та закладів. З них, на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки482,0 тис.грн.

 

За бюджетними програмами з житлово-комунального господарства (КТПКВ 6000) капітальні видатки проведені в сумі 14 993,6 тис.грн в рамках Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2019-2021 роки.

 

За бюджетними програмами з будівництва та регіонального розвитку (КТПКВ 7300) капітальні видатки проведені в сумі 239 886,0 тис.грн, а саме в рамках:

- Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік - 195 082,0 тис.грн, в т.ч на:

будівництво, реконструкцію систем водопостачання та тепло забезпечення в населених пунктах області (КТПКВ 7310) - 24 379,3 тис.грн;

реконструкцію систем теплопостачання та ремонтно-реставраційні роботи будівель закладів освіти (КТПКВ 7321) - 5 055,4 тис.грн;

капітальний ремонт та реконструкцію медичних установ (КТПКВ 7322) - 14 123,5 тис.грн;

капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери (КТПКВ 7323) -6 040,4 тис.грн;

капітальний ремонт закладів культури (КТПКВ 7324) - 499,5 тис.грн;

реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури (КТПКВ 7330) - 319,0 тис.грн;

пам’ятнико-охоронні, реставраційні та протиаварійні роботи по пам’ятках архітектури (КТПКВ 7340) – 3 915,7 тис.грн;

співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КТПКВ 7361) - 15 915,0 тис.грн;

виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КТПКВ 7363) - 34 412,4 тис.грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (КТПКВ 7366) - 2 269,2 тис.грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 605,0 тис.грн, за рахунок коштів обласного бюджету - 1 664,2 тис.грн.);

виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з окремих місцевих бюджетів (КТПКВ 7368) - 372,8 тис.грн;

реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах (КТПКВ 7369) - 84 917,7 тис.грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТПКВ 7370) - 2 862,1 тис.грн (проведення капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства);

- Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки» на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я, медичного коледжу (КТПКВ 7321, 7322) - 28 313,5 тис.грн.

- Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019–2021 роки (КТПКВ 7310) - 14 793,2 тис.грн на капітальний ремонт та реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Харківської області;

- Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки (КТПКВ 7350) - 99,9 тис.грн на придбання та встановлення серверу бази даних містобудівного кадастру та технічних засобів, обладнання робочих місць;

Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018-2020 роки (КТПКВ 7370) - 1 536,9 тис.грн на формування єдиної сучасної інформаційної інфраструктури регіону та впровадження електронної інформаційної системи придбання серверного обладнання для створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи та центрального комунікаційного вузла.

- Обласної Програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей, розташованих у Харківській області, на 2020-2023 роки (КТПКВ 7370) використано 60,5 тис.грн для розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи монтажу системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу.

 

Також, на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік на внески до статутного ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» спрямовано 14 482,0 тис.грн (КТПКВ 7670).

 

У вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) проведені видатки в сумі 1 997,9 тис.грн на виконання заходів:

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік - Харківському обласному військовому комісаріату на придбання комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення заходів, пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу в Харківській області - 313,0 тис.грн;

Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області - 99,9 тис.грн на забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області спеціальним обладнанням та інвентарем;

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації -1 585,0 тис.грн, в т.ч. на: придбання обладнання та спорядження для підрозділу поліції особливого призначення «КОРД» Головного управління Національної поліції в Харківській області – 585,0 тис.грн; придбання комп’ютерної техніки Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України - 1 000,0 тис.грн.

 

У вигляді субвенцій місцевим бюджетам області в загальній сумі 137 517,2 тис.грн, в тому числі:

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2020 року (КТПКВ 9320) - 29 754,0 тис.грн, а саме на: забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти - 178,1 тис.грн, проведення робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти - 3 974,4 тис.грн, придбання навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання для опорних закладів освіти - 302,8 тис.грн, придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат - 100,6 тис.грн; облаштування автоматичної пожежної сигналізації в опорних закладах загальної середньої освіти у 2020 році - 4 458,9 тис.грн, ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти - 20 739,2 тис.грн;

 

за рахунок коштів обласного бюджету - субвенції на здійснення обласних програм (КПТВК 9700) в сумі 107 759,2 тис.грн, з них:

- на виконання заходів Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки - 23 458,9 тис.грн, а саме на фінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» - 22 887,4 тис.грн, на співфінансування міні-грантів у рамках виконання проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» - 571,5 тис.грн;

- на виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки для оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними кабінетами, лабораторіями, сучасним обладнанням - 2 129,0 тис.грн;

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік на проведення робіт по капітальних ремонтах, будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, вуличне освітлення населених пунктів, на співфінансування інвестиційних проєктів - 82 171,3 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку проводились по головних розпорядниках коштів: Харківська обласна рада - 14 645,6 тис.грн, Харківська обласна державна адміністрація - 1 536,9 тис.грн, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації - 182 380,7 тис.грн, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації - 276 627,8 тис.грн, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації - 7 377,8 тис.грн, Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації - 164,7 тис.грн, Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 1 436,3 тис.грн, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації - 2 462,1 тис.грн, Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - 83 342,4 тис.грн, Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - 412,1 тис.грн, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 186 438,4 тис.грн, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації - 15 093,5 тис.грн, Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації - 99,9 тис.грн, Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації - 1 898,0 тис.грн, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації - 23 458,9 тис.грн.

Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об’єктів і головних розпорядників коштів наведена у додатку 4; використання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області наведена у додатку 3.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 61 244,5 тис.грн, на будівництво, реконструкцію очисних споруд, каналізаційних колекторів в населених пунктах області та придбання спеціалізованої техніки, в т.ч.: Департаментом житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 8311, 8330) - 40 989,1 тис.грн; передано у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 9740) - 20 255,4 тис.грн.

Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 5.

 

За рахунок Дорожнього фонду Харківської області в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведені видатки в сумі 1 203 630,4 тис.грн, в т.ч.: Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КТПКВ 7462) - 1 006 068,2 тис.грн, передано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9540) - 197 562,2 тис.грн.

 

На реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду (КТПКВ 7366) Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 11 346,2 тис.грн, які спрямовано на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров’я Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.

 

На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку субвенції з державного бюджету що утворився на початок року Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано 9 797,9 тис.грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9490), які спрямовано на будівництво амбулаторій загальної практики –сімейної медицини в районах Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.

 

На виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» за рахунок коштів гранту Європейського Союзу на забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» по Харківській обласній раді (КТПКВ 7700) використані кошти в сумі 1 895,3 тис.грн, передано у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) - 1 964,4 тис.грн.

 

По спеціальному фонду обласного бюджету в 2020 році передбачались видатки на надання кредитів, їх обслуговування, а саме:

- на надання позичок суб’єктам господарювання (КТПКВ 8861) в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки в сумі 541,6 тис.грн за рахунок залишку коштів на початок року в сумі 259,8 тис.грн та повернення у 2020 році наданих кредитів в сумі 281,8 тис.грн (фактично повернуто 283,3 тис.грн). Кошти не були використані у зв’язку з не проведенням конкурсу через відсутність заявок від підприємців;

- на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла (КТПКВ 6084) в рамках Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік передбачено 90,0 тис.грн, в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року - 2,3 тис.грн та повернення у 2020 році наданих кредитів - 87,7 тис.грн (фактично повернуто коштів - 155,6 тис.грн). Використання коштів склало 88,2 тис.грн.

Також, фактично повернуто кошти від раніше наданих кредитів: молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (КТПКВ 8822) - 227,9 тис.грн, «ЖБК Первомай-1» (КТПКВ 8852) - 2,4 тис.грн.

 

Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету

 

В обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок надходжень у 2020 році цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 3 560 032,1 тис.грн, з них надійшло - 3 423 568,6 тис.грн або 96,2 % до плану, повернуто до державного бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористаних коштів субвенцій - 32 532,5 тис.грн.

Фактично проведені видатки (з урахуванням розподілених залишків коштів субвенцій на початок 2020 року) в сумі 3 319 309,6 тис.грн (додаток 1), зокрема:

медична субвенція з державного бюджету надійшла та перерахована в повному обсязі головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації у сумі 529 043,7 тис.грн (надходила у І кварталі, з 01.04.2020 заклади охорони здоров’я отримують фінансування за договорами з Національною службою здоров’я за програмою медичних гарантій).

Крім того, на фінансове забезпечення медичної сфери області були спрямовані залишки коштів медичної субвенції на початок 2020 року, що утворились на рахунку обласного бюджету в сумі 40 604,3 тис.грн відповідно до ст. 1034 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11.

Касові видатки з урахуванням залишку склали 569 023,6 тис.грн, в тому числі: на утримання та розвиток матеріально-технічної бази обласних закладів охорони здоров'я - 552 428,1 тис.грн; у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 16 595,5 тис.грн (з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - 12 812,2 тис.грн та системи безперебійного електроживлення (генератори) - 3 783,3 тис.грн). Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах державної казначейської служби. Невикористані кошти повернуто до державного бюджету в загальній сумі 399,8 тис.грн у зв’язку із закінченням терміну використання субвенції;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я кошти надійшли з державного бюджету та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 260 262,9 тис.грн, з яких використано 253 940,5 тис.грн, в тому числі на оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я - 121 220,2 ти.грн; у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 132 720,3 тис.грн, з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності в сумі 63 953,6 тис.грн та на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та закладів, які передбачено передати з державної у комунальну власність в сумі 68 766,7 тис.грн). Залишок невикористаних коштів повернуто до державного бюджету в загальній сумі 6 322,4 тис.грн у зв’язку із неможливістю їх використання до завершення реорганізації КНП Харківської обласної ради «Обласний центр громадського здоров’я» та КЗОЗ «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» шляхом їх об’єднання;

– на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 кошти надійшли з державного бюджету та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 135 761,6 тис.грн, з яких використано 135 336,2 тис.грн, в тому числі по закладах охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету - 71 788,7 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 63 547,5 тис.грн. Залишок коштів в сумі 425,4 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, що утворилась в ході проведення тендерних процедур;

– на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками кошти надійшли з державного бюджету в повному обсязі – 8 699,7 тис.грн та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, з яких використано 8 698,0 тис.грн. Кошти в сумі 1,7 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, що утворилась за результатами проведених тендерних процедур;

– на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-2, та її наслідками надійшла та перерахована головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації під фактично замовлені обсяги – 16 680,7 тис.грн. Касові видатки склали 15 666,9 тис.грн, з них у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області 1 521,2 тис.грн. Залишок коштів 1 013,8 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, що утворилась за рахунок відсутніх працівників з різних причин (відпустка, лікарняний, тощо);

– на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками кошти надійшли з державного бюджету в повному обсязі в сумі 31 850,0 тис.грн та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, з яких використано - 30 378,0 тис.грн. Залишок коштів в сумі 1 472,0 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, що утворилась за результатами проведених тендерних процедур;

- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти кошти надійшли з державного бюджету в сумі 4 306,9 тис.грн та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, використані закладами професійно-технічної освіти в сумі 4 163,7 тис.грн, повернуто до державного бюджету в сумі 143,2 тис. грн у зв’язку з економію за рахунок проведення тендерних торгів;

- освітня субвенція надійшла в сумі 578 942,6 тис.грн, з них: 31 604,3 тис.грн згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1570-р для придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Кошти в сумі 454 156,4 тис.грн перераховані головним розпорядникам, 93 181,8 тис.грн залишено нерозподіленими.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2020 року в сумі 223 422,3 тис.грн відповідно до ст. 1032 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 (зі змінами).

Касові видатки з урахуванням залишку склали 599 244,4 тис.грн, у тому числі:

- по обласних закладах освіти - 525 295,3 тис.грн, з них по головних розпорядниках коштів: Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 507 964,7 тис.грн, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації – 10 925,5 тис.грн, Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації - 6 405,1 тис.грн.

- по закладах освіти, що розташовані в районах, містах та ОТГ області - 73 949,1 тис.грн (з них на інклюзивно-ресурсні центри – 21 977,3 тис.грн, на приватні школи – 18 702,7 тис.грн) по головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 203 245,2 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа надійшли в сумі 32 107,1 тис.грн та перераховано Департаментом соціального захисту населення та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області 31 717,5 тис.грн, використано 31 261,3 тис.грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 845,8 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією коштів, яка склалась за результатами експертної оцінки фондом Держмайна при визначенні фактичної вартості житла та уточненням контингенту отримувачів грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшли з державного бюджету в повному обсязі в сумі 24 255,5 тис.грн.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2020 року в сумі 734,9 тис.грн відповідно до ст. 1033 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (зі змінами).

Головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації кошти спрямовані у вигляді субвенції місцевим бюджетам області. Касові видатки з урахуванням залишку склали 14 735,2 тис.грн.

Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 14 472,0 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету). Економія виникла через неможливість організувати онлайн-навчання для зазначеної категорії дітей під час карантину, відсутність відповідних спеціалістів у деяких районах області, тривалу хворобу дітей, не проведення оплати по укладених договорах на закупівлю товарів, що не відповідали Типовому переліку засобів та обладнання, затвердженому Міністерством освіти і науки України, та за результатами проведення тендерних торгів;

- на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» надійшли з державного бюджету в сумі 19 552,3 тис.грн. Головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації кошти спрямовані у вигляді субвенції місцевим бюджетам області, використано - 19 356,6 тис.грн, повернуто до державного бюджету 195,7 тис. грн у зв’язку з економію за рахунок проведення тендерних торгів.

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» кошти в повному обсязі надійшли з державного бюджету в сумі 87 417,0 тис.грн. Головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації використано кошти субвенції в сумі 85 454,5 тис.грн, в тому числі обласними закладами освіти - 1 842,9 тис.грн, закладами освіти, що розташовані в районах, містах та ОТГ області - 83 611,6 тис.грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 1 962,5 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з відміною тендерів з причин їх оскаржень, не проведення оплати по укладених договорах на закупівлю товарів, що не відповідали Типовому переліку засобів та обладнання, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 10 463,5 тис.грн. Фактично використано 10 460,6 тис.грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 2,9 тис.грн у зв’язку з економією коштів;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 6 351,0 тис.грн. Фактично кошти використано в повному обсязі;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 2 855,4 тис.грн. Фактично кошти використано в повному обсязі;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшла з державного бюджету в повному обсязі в сумі 114 410,7 тис.грн, з яких використано 97 062,1 тис.грн, в тому числі Харківською обласною територіальною виборчою комісією (Головний розпорядник коштів - Харківська обласна рада) – 7 640,5 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 89 421,6 тис.грн (Головний розпорядник коштів – Харківська обласна державна адміністрація). Кошти в сумі 17 348,6 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією (по оренді приміщень, відшкодуванню енергоносіїв, а також за рахунок економії коштів на виготовленні виборчої документації, бланків та протоколів за рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель Prozorro);

- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України кошти зараховані в сумі 11 951,2 тис.грн відповідно до актів виконаних робіт та використані головним розпорядником коштів Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я.

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло з державного бюджету у 2020 році 1 230 045,2 тис.грн.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2020 року в сумі 18 313,8 тис.грн.

Касові видатки з урахуванням залишку склали 1 203 630,4 тис.грн, в т.ч. по Головному розпоряднику коштів - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1 006 068,2 тис.грн, перераховано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 197 562,2 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 44 728,6 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2021 році;

- на будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» надійшло з державного бюджету 100 000,0 тис.грн. Головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації кошти не були використані у зв’язку з здійсненням коригування проєктно-кошторисної документації та з затримкою проведення торгів. Невикористані кошти субвенції в сумі 100 000,0 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2021 році;

- на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах надійшло з державного бюджету 120 000,0 тис.грн. Використано 117 601,3 тис.грн, в т.ч. головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 84 917,6 тис.грн, перераховано у вигляді субвенції місцевими бюджетами області - 32 683,7 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 2 398,7 тис.грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з економією та технологічною неможливістю виконання запланованих робіт;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло з державного бюджету у 2020 році 98 611,6 тис.грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції початок 2020 року в сумі 232,8 тис.грн.

Касове виконання з урахуванням залишку склало 91 236,9 тис.грн, з них: Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 2 100,0тис.грн, Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації використано 10 864,4 тис.грн; Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації - 12 893,1 тис.грн, Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 8 554,9 тис.грн, місцевими бюджетами області використано 56 824,5 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 7 607,5 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2021 році.

- на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості спрямовано 14 567,8 тис.грн за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на початок 2020 року головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області. Використано кошти в сумі 10 901,8 тис.грн на будівництво амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в сільських населених пунктах області. Невикористані кошти субвенції в сумі 4 793,2 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2021 році.

З обласного бюджету передано дотації місцевим бюджетам області, а саме: додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 303 127,2 тис.грн, іншу дотацію – 2 000,0 тис.грн.

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 збільшилась у порівнянні з початком року на 8 336,2 тис.грн і склала 10 756,2 тис.грн (додаток 6), в тому числі: по поточних трансфертах - 10 209,7 тис.грн, по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 338,8 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 167,8 тис.грн, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 38,2 тис.грн, по соціальному забезпеченню - 1,7 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду збільшилась у порівнянні з початком року на 90 425,1 тис.грн і склала 90 801,5 тис.грн (додаток 7), з них: капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 90 700,8 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 99,4 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 1,3 тис.грн.

Основною причиною збільшення заборгованості є проведення закладами охорони здоров’я попередньої оплати видатків та здійснення заходів з протидії коронавірусній хворобі в період карантину, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами).

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2021 відсутня (додаток 6,7).

 

Заборгованість з виплати заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                        Сергій OВСЯННІКОВ