ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від __ ___________ року № _____

(__ сесія ___ скликання)

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць на компенсацію вартості санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І (далі – компенсація), через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам України коштів, відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII.

 

2. Розпорядниками коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць області є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, у разі їх утворення (далі – виконавчі органи).

Перерахування коштів субвенції здійснюється згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 (зі змінами).

 

3. Безоплатним санаторно-курортним лікуванням забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії І (далі – постраждалі громадяни).

Строк їх перебування в санаторно-курортному закладі становить 18 днів.

Постраждалі громадяни мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Перелік базових послуг, які мають надаватися постраждалим громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджується Міністерством соціальної політики України.

 

4. Виконавчі органи укладають договір про компенсацію вартості санаторно-курортного лікування з постраждалим громадянином та обраним ним закладом (далі – договір) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та повідомляють про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати, у разі якщо розмір компенсації, менше вартості санаторно-курортного лікування.

 

5. Договір укладається у трьох примірниках (один – для виконавчого органу, другий – для закладу, третій – для постраждалого громадянина). Усі примірники договору, підписані виконавчим органом та постраждалим громадянином і скріплені печаткою виконавчого органу, передаються зазначеній особі для подальшого надання до закладу.

У разі відмови від санаторно-курортного лікування постраждалому громадянину потрібно за десять днів до початку заїзду повідомити про це відповідний  виконавчий орган.

 

6. Постраждалі громадяни звертаються до виконавчого органу за місцем реєстрації з письмовою заявою про взяття на облік для отримання санаторно-курортного лікування, до якої додають такі документи:

копію паспорта громадянина України заявника (при наданні копії паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 з безконтактним електронним носієм (далі – ID паспорт) (лицьового та зворотного боку) надається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника).

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о, видана в установленому Міністерством охорони здоров’я України порядку;

копія посвідчення постраждалої особи, віднесеної до категорії І.

Під час подання копій документів, передбачених цим Порядком, постраждалі громадяни надають їх оригінали для огляду.

 

7. Виконавчі органи:

визначають кількість постраждалих громадян, які потребують санаторно-курортного лікування;

щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації інформацію щодо стану організації санаторно-курортного лікуванням постраждалих громадян;

на підставі акта про надання послуг, наданих санаторно-курортним закладом, здійснюють компенсацію вартості санаторно-курортного лікування закладу за фактично отримані послуги відповідно до умов договору;

у разі дострокового вибуття постраждалого громадянина, проводять оплату за використану частину санаторно-курортного лікування.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

 

8. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

здійснює розподіл коштів між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області згідно з наданою виконавчими органами потребою у санаторно-курортному лікуванні постраждалих громадян у межах затверджених в обласному бюджеті асигнувань;

координує діяльність виконавчих органів  з питання проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян;

проводить моніторинг щодо чисельності постраждалих громадян, які отримали послуги з санаторно-курортного лікування, на підставі звітів виконавчих органів.

 

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                 Альберт КОНОНЕНКО