ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від __ ___________року № _____

(__ сесія ___ скликання)

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць на організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності (далі – особи), у санаторно-курортних закладах Харківської області (далі – санаторно-курортні заклади), відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII.

Дія цього Порядку не поширюється:

на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», військовослужбовців і членів їх сімей, осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

на осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням;

на осіб із захворюванням на туберкульоз;

на дітей з інвалідністю до досягнення 18-річного віку.

 

2. Бюджетні кошти спрямовуються санаторно-курортному закладу на відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортного лікування.

 

3. Розпорядниками коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць області є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, у разі їх утворення (далі – виконавчі органи).

 

4. Облік осіб, які потребують забезпечення безоплатними путівками (санаторно-курортним лікуванням) до санаторно-курортних закладів, здійснюють виконавчі органи за місцем їх реєстрації.

Для взяття на облік особи звертаються до виконавчого органу за місцем реєстрації із письмовою заявою за визначеною формою (додаток 1), до якої додається медична довідка за формою № 070/о, копія посвідчення (документу), що підтверджує статус особи (з пред’явленням оригіналів цих документів), та пред’являє паспорт громадянина України.

Заяви реєструється в окремому журналі за визначеною формою (додаток 2).

 

5. Забезпечення осіб санаторно-курортним лікуванням здійснюється відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

 

6. Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками (санаторно-курортним лікуванням) за місцем обліку на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, протягом двох попередніх років).

Особи, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, особи з інвалідністю, які навчаються за очною (денною) формою навчання у закладах освіти, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням відповідно до цього Порядку.

Особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням за місцем фактичного проживання.

 

7. Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів позачергово щороку (із січня до грудня).

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів першочергово не частіше ніж один раз на два роки.

8. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів не частіше ніж один раз на рік.

Учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів позачергово щороку (із січня до грудня).

 

9. Постраждалі учасники Революції Гідності забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів не частіше ніж один раз на рік.

 

10. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів не частіше ніж один раз на два роки.

 

11. Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 днів в порядку черговості.

 

12. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих осіб з інвалідністю I групи, які не здатні до самообслуговування, що підтверджується відповідним медичним висновком.

Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, про це їй видається довідка закладу охорони здоров’я.

Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

 

13. Осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечуватися санаторно-курортним лікуванням відповідно до цього Порядку на загальних підставах у порядку черговості.

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування про те, що особа з інвалідністю не одержувала у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

 

14. Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, але яка в поточному році одержала безплатну путівку (санаторно-курортне лікування) в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 4 цього Порядку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортним лікуванням у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров’я за формою № 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

У разі відмови особи від санаторно-курортного лікування складається відповідний акт за визначеною формою (додаток 3), після чого санаторно-курортним лікуванням забезпечується інша особа у порядку черговості.

 

15. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання осіб в санаторії, та за продовження їх строку лікування не здійснюється.

 

16. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб здійснюється за рахунок коштів та в межах, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, шляхом відшкодування вартості санаторно-курортного лікування закладам.

Зазначене відшкодування здійснюється виконавчими органами шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі – договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, – у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Для визначення граничної вартості путівки (ліжко-дня) для осіб з інвалідністю застосовується гранична вартість, визначена Міністерством соціальної політики України.

Розмір граничної вартості путівки для осіб без інвалідності дорівнює граничній вартості, визначеної Міністерством соціальної політики України, з урахуванням ПДВ.

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, незаборонених законодавством.

 

17. З метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням, за вимогою виконавчих органів,  санаторно-курортні заклади подають:

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб, із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи, і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість санаторно-курортного лікування.

 

18. Виконавчий орган, санаторно-курортний заклад та особа укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані виконавчим органом та особою і скріплені печаткою зазначеного органу, передаються особі.

Після прибуття особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до виконавчого органу, другий – передає особі, а третій – залишає на зберіганні у закладі.

Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортний заклад та виконавчий орган не менше ніж за десять днів до дати заїзду.

 

19. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору санаторно-курортний заклад подає до виконавчого органу акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

Акт наданих послуг може оформлятися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису в разі його наявності в кожної зі сторін з дотриманням вимог закону.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу виконавчий орган здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад.

 

20. У разі коли особи мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

 

21. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

координує діяльність виконавчих органів щодо проходження особами санаторно-курортного лікування;

здійснює розподіл коштів між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць згідно з наданою ними потребою;

на підставі заявок виконавчих органів направляє зведену заявку на фінансування санаторно-курортного лікування до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

після отримання фінансування здійснює перерахування коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць відповідно до затверджених в обласному бюджеті обсягів асигнувань;

проводить моніторинг щодо чисельності осіб, які пройшли санаторно-курортне лікування, на підставі звітів виконавчих органів.

 

22. Перерахування субвенції здійснюється згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 (зі змінами).

 

23. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх витрачанням здійснюються в порядку, установленому чинним законодавством України.

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                 Альберт КОНОНЕНКО


Додаток 1 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20___ року №_______

 

 

 

 

 

Керівнику виконавчого органу________________________________

сільської, селищної, міської ради /самостійного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу ____________________________________ сільської, селищної, міської ради

____________________________________

(прізвище та ініціали керівника)

____________________________________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Місце проживання  ___________________

____________________________________

____________________________________

Номер телефону  _____________________

Статус особи ________________________

Посвідчення: серія ____  № ____________

____________________________________

____________________________________

(коли і ким видане)

Місце роботи (якщо працює)  __________

____________________________________

___________________________________

 

ЗАЯВА

про забезпечення санаторно-курортним лікуванням

 

            Прошу взяти мене на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням шляхом укладення тристороннього договору із санаторієм ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           (найменування, профіль і місцезнаходження санаторію)

До заяви додаю:

   1. Медична довідка (форма № 070/о);

   2. Копія посвідчення, яке підтверджує статус особи;

   4. Копія висновку МСЕК для осіб з інвалідністю;

   5. Довідка з місця роботи про те, що особа не отримувала путівку (для працюючих осіб);

   6. Довідка, про те, що громадянин не перебуває на обліку для забезпечення путівкою (для осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи), видана виконавчим органом об’єднаної територіальної громади/самостійним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення виконавчого органу об’єднаної територіальної громади за зареєстрованим місцем проживання.

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних для занесення їх до бази персональних даних*.

 

_______________                                                                                                   _____________

                   (дата)                                                                                                                       (підпис заявника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обробка персональних даних проводиться відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

 

Уповноваженою особою мені надано роз’яснення** про умови забезпечення санаторно-курортним лікуванням, зокрема про те, що:

категорично забороняється передача договору іншій особі або члену сім’ї та поділ путівки на декількох осіб;

вартість послуг за дні запізнення та дострокового від’їзду не відшкодовується;

до санаторію потрібно прибути із санаторно-курортною картою, договором, паспортом громадянина України і посвідченням, що дає право на пільги;

усі спірні питання вирішуються згідно з чинним законодавством.

 

Договір отримав(ла).

 

 _______________                                                                                       _____________

                   (дата)                                                                                                                       (підпис заявника)

 

** Роз’яснення надається під час підписання договору.

 

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято _____ _____________ 20__ р.                       та зареєстровано в журналі обліку осіб за № _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно до _____ ___________20__ р. подати         такі документи: ___________________________________________________________

 

Дата_____ ______________  20____ р.   

 

Ознайомився(лась)

_________________________________   _______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали заявника) (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

"-----------------------------------------------(лінія відрізу)------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято _____ _____________ 20__ р.                      та зареєстровано в журналі обліку осіб за № _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно до _____ __________ 20__ р. подати       такі документи: ___________________________________________________________

 

Дата_____ ______________ 20____ р.

 

Ознайомився(лась)

________________________________      __________________________________

(підпис, прізвище та ініціали заявника) (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи) 


Додаток 2 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20___ року №_______

 

 

ЖУРНАЛ

обліку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності

 

 

№ з/п

Дата реєстрації заяви

Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю)

Місце проживання, номер телефону

Статус, номер посвідчення, (група інвалідності)

Рекомендовані курорти, санаторії, пора року (згідно з довідкою за формою № 070/о)

Профіль захворювання (основне, супутнє) згідно з довідкою за формою № 070/о

Дата і номер акта про відмову від санаторно-курортної путівки (за наявності)

Дата укладення договору та його номер, строк проходження санаторно-курортного лікування, найменування санаторію

Дата одержання договору, підпис одержувача

Відмітка про проходження санаторно-курортного лікування

(дата та номер акту санаторно-курортного закладу)

Дата і номер рішення про зняття з обліку (отримання путівки, непоновлення довідки за формою № 070/о, позбавлення статусу, смерть особи тощо)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

              

               * Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, скріплений підписом керівника виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/самостійного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради та печаткою.

               Журнал ведеться за категоріями в розрізі нозологій


Додаток 3 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20___ року №_______

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Керівник виконавчого органу сільської, селищної, міської ради /самостійного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

 

_________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

 

_______________________20____ р.

 

 

АКТ

про відмову від санаторно-курортного лікування /

ненадання згоди на санаторно-курортне лікування *

 

____ ______________ 20___ р.                                                                              № __________

 

 

 

Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради /самостійного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

 

склали цей акт про те, що ____ _______20____ р. гр. ____________________________

                                                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові, статус особи)

_____________________________________________________________________ було

запропоновано ____ ___________20____ р. у телефонному режимі за номером телефону _________________ та/або письмовим повідомленням  (від ___ ____ 20__ р.         № _____________) / або на особистому прийомі ___ __________ 20___ р. пройти санаторно-курортне лікування за профілем захворювання ________________________________________________________________ в санаторії

 

__________________________________________________________________________

                                                                            (найменування санаторного закладу) 

 

 

ЗВОРОТНИЙ БІК

 

Гр.____________________________ відмовився(лася) від санаторно-курортного  

                         (прізвище, ініціали)

лікування/не надав(ла) згоди на запропоноване санаторно-курортне лікування (путівку) у зв’язку з тим, що __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особа не може/відмовляється (необхідне підкреслити) звернутись до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради /самостійного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про відмову від запропонованого санаторно-курортного лікування.

 

________________                                        ______________                             __________________

            (посада)                                                         (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

_________________                           ______________                 __________________           (посада)                                                         (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

 

*Акт складається, якщо особа в 15-денний строк після направлення письмового повідомлення не надала свою згоду на санаторно-курортне лікування.