ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від ___________ 2021 року №    _VIII

(__ сесія ___ скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць на організацію відпочинку осіб, які, безпосередньо, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій у санаторно-курортних закладах, розташованих на території Харківської області (далі – санаторно-курортні заклади), відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII.

 

2. Бюджетні кошти спрямовуються санаторно-курортному закладу на відшкодування витрат за такими видами відпочинку направлених осіб:

14-денний відпочинок;

короткотерміновий відпочинок (путівка вихідного дня);

короткотерміновий відпочинок (путівка вихідного дня) членів сімей загиблих учасників бойових дій.

 

3. Розпорядниками коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць області є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, у разі їхнього утворення (далі – виконавчі органи).

 

4. Виконавчі органи:

на підставі акта виконаних робіт, наданих санаторно-курортним закладом, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації заявку на фінансування;

здійснюють відшкодування санаторно-курортному закладу за надані послуги з відпочинку після отримання коштів, на підставі укладеного договору та акта виконаних робіт, наданих санаторно-курортним закладом;

щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації звіти про кількість осіб, які були охоплені відпочинком.

 

5. Перерахування субвенції здійснюється згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 (зі змінами).

 

6. Для визначення осіб, які потребують відпочинку, та санаторно-курортного закладу, де буде організовано відпочинок, голова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради утворює робочу групу, до складу якої входять фахівці з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я. До складу робочої групи можуть бути включені фахівці інших органів виконавчої влади, представники громадських організацій тощо.

Виконавчі органи отримують згоду від санаторно-курортного закладу щодо проходження особою відпочинку (із зазначенням дати заїзду особи до санаторно-курортного закладу).

Уповноважені особи виконавчого органу формують і подають на розгляд до робочої групи пакет документів для прийняття рішення про направлення (відмову у направленні) особи на відпочинок до санаторно-курортного закладу.

Засідання робочої групи проводяться за потреби.

Рішення щодо направлення особи на відпочинок приймається на підставі згоди, отриманої від санаторно-курортного закладу.

Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписується членами робочої групи, присутніми на засіданні.

Направлення на відпочинок до санаторно-курортного закладу (далі – направлення) підписується головою робочої групи та реєструється в окремому журналі.

 

7. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

координує діяльність виконавчих органів щодо проходження особами відпочинку;

здійснює розподіл коштів між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць згідно з наданою виконавчими органами потребою;

на підставі заявок виконавчих органів направляє зведену заявку на фінансування відпочинку до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

після отримання фінансування здійснює перерахування коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць відповідно до затверджених в обласному бюджеті обсягів асигнувань;

проводить моніторинг щодо чисельності осіб, які отримали послуги з відпочинку, на підставі звітів виконавчих органів.

 

8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їхнім витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

ІІ. Чотирнадцятиденний відпочинок

 

1. Чотирнадцятиденним відпочинком забезпечуються зареєстровані на території Харківської області особи з числа звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їхнього здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

 

2. Особи, зазначені у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, звертаються до відповідних виконавчих органів за місцем реєстрації із письмовою заявою, до якої додають такі документи:

копію паспорта громадянина України у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або у формі пластикової картки типу ID-1 з безконтактним електронним носієм (далі – ID-паспорт) (лицьового та зворотного боку) разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

медичну довідку лікувальної установи щодо відсутності протипоказань для проходження відпочинку в санаторно-курортних закладах;

копію документа про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення.

 

3. Виконавчі органи видають направлення на проходження відпочинку за визначеною формою (додаток 1).

 

ІІІ. Короткотерміновий відпочинок (путівка вихідного дня)

 

1. Короткотерміновим відпочинком (путівка вихідного дня) забезпечуються зареєстровані на території Харківської області особи з числа звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їхнього здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів та члени їхніх сімей.

 

2. До членів сімей осіб, зазначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Порядку, належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неповнолітні діти (до 18 років), які знаходяться під опікою або піклуванням особи та проживають разом з ним. Права на отримання направлення на проходження відпочинку окремо від учасника антитерористичної операції члени їхніх сімей не мають.

 

3. Особи, зазначені у пункті 1 Розділу ІІІ цього Порядку, звертаються до відповідних виконавчих органів із письмовою заявою, до якої додають такі документи:

копію паспорта громадянина України у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або ID-паспорта (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

копію документа про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення.

 

4. Виконавчі органи видають направлення на проходження відпочинку за визначеною формою (додаток 2).

 

 

ІV. Короткотерміновий відпочинок (путівка вихідного дня) членів сімей загиблих учасників бойових дій

 

1. Короткотерміновим відпочинком (путівка вихідного дня) забезпечуються зареєстровані на території Харківської області члени сімей загиблих осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

 

2. Особи, зазначені у пункті 1 розділу IV цього Порядку, звертаються до відповідних виконавчих органів за місцем реєстрації із письмовою заявою, до якої додають такі документи:

копію паспорта громадянина України у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або ID-паспорта (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

копію посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 

3. Виконавчі органи видають направлення на проходження відпочинку за визначеною формою (додаток 3).

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                  Альберт КОНОНЕНКО                                                    


Додаток 1 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20_ року №_______

 

 

«Реєстраційний № _______

Дата видачі ____________

Направлення

на відпочинок до _________________________________________________

                       назва санаторно-курортного закладу

Направляється _______________________________________________________

(ПІБ)

Паспорт: серія______ № ______________, виданий ________________________

_______________________________________дата видачі___________________

За рішенням ________________________________________________________

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради)

______________________________________від ___________ №_____________

 

На відпочинок терміном _____ днів з ______ по ________20__ року.

 

 

 

Голова робочої групи

(назва робочої групи)                     __________________            ПІБ»

підпис

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20__ року №_______

 

 

«Реєстраційний № _______

Дата видачі ____________

Направлення

на відпочинок до _________________________________________________

                       назва санаторно-курортного закладу

Направляється _______________________________________________________

(ПІБ)

Паспорт: серія______ № ______________, виданий ________________________

_______________________________________дата видачі___________________

За рішенням ________________________________________________________

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради)

______________________________________від ___________ №_____________

 

На відпочинок терміном _____ дні(ів) з ______ по ________20__ року.

 

Члени сім’ї, які направляються разом з особою на відпочинок:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Номер та серія паспорта (для неповнолітньої дитини – свідоцтва про народження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова робочої групи

(назва робочої групи)                     __________________            ПІБ»

підпис

 

 

 


Додаток 3 до Порядку

використання коштів обласного бюджету на організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій, затвердженого рішенням Харківської обласної ради

від « ____» ____________20__ року №_______

 

«Реєстраційний № _______

Дата видачі ____________

Направлення

на відпочинок до _________________________________________________

                       назва санаторно-курортного закладу

Направляється _______________________________________________________

(ПІБ)

Паспорт: серія______ № ______________, виданий ________________________

_______________________________________дата видачі___________________

За рішенням ________________________________________________________

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради)

______________________________________від ___________ №_____________

 

На відпочинок терміном _____ дні(ів) з ______ по ________20__ року.

 

Неповнолітні діти загиблого учасника бойових дій, які направляються разом із членом сім’ї загиблого учасника бойових дій на відпочинок:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер та серія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

 (для дітей до 16 років – номер довідки, яка дає право на пільги)

Номер та серія паспорта (для неповнолітньої дитини – свідоцтва про народження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова робочої групи

(назва робочої групи           )                      __________________            ПІБ»

                    підпис