ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від _________________ року № _____

(__ сесія ___ скликання)

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету на організацію санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською  катастрофою)

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць на компенсацію вартості санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (далі – компенсація), через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам Харківської області, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, коштів, відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII.

 

2. Розпорядниками коштів субвенції місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць області є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, у разі їхнього утворення (далі – виконавчі органи).

Перерахування коштів субвенції здійснюється згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 (зі змінами).

 

3. Безоплатним санаторно-курортним лікуванням забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2 (далі – постраждалі громадяни), та потерпілі діти у супроводі одного із батьків або особи, яка їх замінює (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (далі – потерпілі діти у супроводі одного із батьків або особи, яка їх замінює).

Строк їхнього перебування в санаторно-курортному закладі становить:

для постраждалих громадян – 18 днів;

для потерпілих дітей у супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює – 21 день.

Означені категорії громадян мають право вільного вибору закладу відповідного профілю у Харківській області, а також, за бажанням, здійснення доплати за надання їм додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

 

4. Виконавчі органи укладають договір про компенсацію вартості санаторно-курортного лікування з постраждалим громадянином, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, та обраним ними закладом (далі – договір) і повідомляють їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати, у разі якщо розмір компенсації менше вартості санаторно-курортного лікування.

Розмір граничної вартості путівки за надання послуг із санаторно-курортного лікування визначається, виходячи з граничної вартості путівки для постраждалих громадян категорії 1 та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, затвердженої Кабінетом Міністрів України на відповідний рік, з урахуванням податку на додану вартість.

 

5. Договір укладається у трьох примірниках (один – для виконавчого органу, другий – для закладу, третій – для постраждалих громадян, одного з батьків потерпілих дітей або особи, яка їх замінює. Усі примірники договору, підписані виконавчим органом та постраждалим громадянином (батьками потерпілих дітей або особами, які їх замінюють), скріплені печаткою виконавчого органу, передаються зазначеним особам для подальшого надання до закладу.

У разі відмови від санаторно-курортного лікування постраждалому громадянину, одному із батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, необхідно за десять днів до початку заїзду повідомити про це відповідний виконавчий орган.

 

6. Постраждалі громадяни звертаються до виконавчого органу за місцем реєстрації з письмовою заявою про взяття на облік для отримання санаторно-курортного лікування, до якої додають такі документи:

копію паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 з безконтактним електронним носієм (далі – ID паспорт) (лицьового та зворотного боку) надається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника).

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копію сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о, видану в установленому Міністерством охорони здоров’я України порядку;

копію посвідчення постраждалої особи, віднесеної до категорії 2.

 

7. Один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, звертаються до виконавчого органу за місцем реєстрації з письмовою заявою про взяття на облік для отримання санаторно-курортного лікування, до якої додають такі документи:

копію свідоцтва про народження;

копію паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок) одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює;

копію довідки потерпілої дитини про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

копію довідки одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о, видану в установленому Міністерством охорони здоров’я України порядку;

копію посвідчення потерпілої дитини;

копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює (у разі наявності відповідного статусу).

Під час подання копій документів, передбачених цим Порядком, особи надають їхні оригінали для огляду.

 

8. Виконавчі органи:

 визначають кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування;

щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним, подають до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації інформацію щодо стану організації санаторно-курортного лікування постраждалих громадян;

на підставі акта про надання послуг, наданих їм санаторно-курортним закладом, здійснюють компенсацію  вартості санаторно-курортного лікування  закладу за фактично отримані послуги відповідно до умов договору;

у разі дострокового вибуття постраждалого громадянина або потерпілої дитини у супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює, із закладу, проводять оплату за використану частину путівки.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

 

9. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

здійснює розподіл коштів між місцевими бюджетам адміністративно-територіальних одиниць області згідно з потребою у санаторно-курортному лікуванні постраждалих громадян та потерпілих дітей у супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює, у межах передбачених в обласному бюджеті видатків;

координує діяльність виконавчих органів з питання проведення санаторно-курортного лікування означених категорій;

проводить моніторинг щодо чисельності осіб, які отримали послуги з санаторно-курортного лікування, на підставі звітів виконавчих органів.

10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їхнім використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                  Альберт КОНОНЕНКО