ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням обласної ради

від _____________ року № _____

(_____ сесія ______ скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у обласному бюджеті

для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

 

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок), розроблено з метою визначення механізму призначення та виплати одноразової грошової допомоги у розмірі до 10 тисяч гривень медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику (далі – медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19), на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII.

 

 

1. Загальна частина

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги у розмірі до 10,0 тис. грн медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, набирає чинності з моменту його затвердження і діє увесь період карантину, у тому числі, якщо листок непрацездатності оформлений в період дії карантину.

1.2. Одноразова грошова допомога надається медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VIII.

1.3. Питання щодо надання одноразової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, розглядається за дорученням голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради та їх заступників.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, є заява працівника про надання йому грошової допомоги на ім’я керівника комунального закладу охорони здоров’я, у якому він працює, і подання керівника комунального закладу охорони здоров’я виключно у разі важкого перебігу хвороби (COVID-19, ускладнений пневмонією, інтоксикаційним синдромом та іншими важкими ускладненнями) та відповідно до терміну тимчасової втрати працездатності.

Керівники комунальних закладів охорони здоров’я несуть персональну відповідальність за достовірність наданих документів працівника, що підтверджують важкість перебігу хвороби.

1.5. Рішення щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, розглядається комісією з питань надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Комісія), із прийняттям відповідного рішення.

Персональний склад Комісії затверджується спільним розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради.

До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар Комісії та 6 членів Комісії.

До складу Комісії входять депутати Харківської обласної ради, представники Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, профспілки медичних працівників Харківської області та Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

1.6. Питання щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19, розглядається Комісією на підставі особистої заяви громадянина та подання керівника комунального закладу охорони здоров’я за наявності таких документів:

копії паспорта громадянина України – заявника (при наданні копії паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 з безконтактним електронним носієм (далі – ID паспорт) (лицьового та зворотного боку) надається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника).

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається; виписка з медичної документації закладу, у якому особа проходила лікування хвороби COVID-19;

копії листка непрацездатності та лабораторних досліджень (ПЛР), що підтверджують захворювання на COVID-19 (завірені керівником закладу);

довідки про банківські реквізити Уповноваженого банку (за бажанням заявника) для перерахування грошової допомоги.

1.7. При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги береться перебіг хвороби (важкого ступеню, наявність ускладнень), термін перебування на литку непрацездатності тощо.

 

 

2. Розгляд заяв про надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на COVID-19

 

2.1. Заяви медичних та інших працівників, які захворіли на COVID-19, щодо надання одноразової грошової допомоги та документи, зазначені в пункті 1.6 надходять до Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Секретар Комісії здійснює перегляд заяв і документів, поданих виключно за переліком, визначеним підпунктом 1.6. цього Порядку.

2.3. Заява знімається з розгляду на засіданні Комісії, якщо упродовж місяця з дня сповіщення заявник не надав необхідних документів, зазначених у підпункті 1.6 цього Порядку.

2.4. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на місяць.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії (за його відсутності – заступника) є вирішальним.

2.5. Звернення медичних та інших працівників, які захворіли на COVID-19, що надійшли у минулому році, розглядаються в межах затверджених видатків на поточний рік.

2.6. Рішення Комісії щодо надання одноразової допомоги, відмови у наданні такої допомоги або зняття з розгляду заяви оформлюються протоколом засідання Комісії.

2.7. Про результати розгляду заяв щодо надання одноразової грошової допомоги секретар Комісії розробляє проєкт письмової відповіді заявникам.

2.8. Відповідно до рішення Комісії видається наказ Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, який є підставою для виплати одноразової грошової допомоги.

3. Виплата одноразової грошової допомоги.

 

3.1. Виплата одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівників, які захворіли на COVID-19, за рішенням Комісії здійснюється Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за рахунок видатків на охорону здоров’я, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік за кодом економічної класифікації видатків 2730 «Інші виплати населенню».

3.2. Одноразова грошова допомога перераховується на поштові відділення зв’язку поштовим переказом або на поточний рахунок в Уповноваженому банку. Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами).

3.3. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Одноразова грошова допомога може надаватися одному працівникові один раз на рік.

3.5. Складання і надання бюджетної та фінансової звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                             Альберт КОНОНЕНКО