ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Прийняття рішення обласної ради полягає в необхідності внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI.

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

 

Доповнити розділ «Транспортний комплекс» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» пунктом 141 «Здійснення комплексу заходів з підготовки до реалізації пілотного проєкту щодо створення регіональної залізничної пасажирської компанії «Слобожанщина»».

Доповнити таблицею 4.7. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» Програми.

Викласти таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальне забезпечення» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми у новій редакції у зв’язку з переглядом проєктно-кошторисної документації, включених до Програми інвестиційних проєктів.

 

3.  Загальна характеристика та основні положення акта

 

Розділ «Транспортний комплекс» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» доповнити пунктом 141 «Здійснення комплексу заходів з підготовки до реалізації пілотного проєкту щодо створення регіональної залізничної пасажирської компанії «Слобожанщина»».

Також, частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» доповнити таблицею 4.7. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальне забезпечення» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми викладаються у новій редакції у зв’язку з плануванням фінансування додаткових заходів та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів та виготовлення, перегляду проектно-кошторисної документації.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Розроблення стратегічних документів економічного і соціального розвитку регулюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Прийняття рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI», потребує фінансування відповідно до проєкту рішення.

 

 

 

Директор Департаменту економіки

і міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації                                        Петро ЛАШИН