ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                          Проєкт

                                                                     

Від «____» ________ 2021 року                                                                 №____- VIII

 

Про внесення змін до Програми економічного

і соціального розвитку Харківської області

на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної

ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VІІI, такі зміни:

 

1) доповнити розділ «Транспортний комплекс» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» пунктом 14.1.:

 

«

№ п/п

Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та відповідальні за виконання

Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

14.1.

Комплексна підготовка пілотного проєкту щодо створення регіональної залізничної пасажирської компанії «Слобожанщина»

2021 рік, Департамент промисловості, транспорту та зв’язку Харківської обласної державної адміністрації

Бюджети різних рівнів, залучені кошти, власні кошти підприємств, інші джерела

Створення сучасної моделі ефективного державно-приватного партнерства в галузі залізничних пасажирських перевезень; підвищення якості та безпечності послуг приміського пасажирського сполучення; залучення інвестицій для оновлення рухомого складу; збільшення робочих місць та розвиток мережі транспортного регіонального сполучення; підвищення мобільності населення регіону.

»;

 

2) доповнити розділ «Охорона навколишнього природного середовища» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» пунктом 20.1.:

«

№ п/п

Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та відповідальні за виконання

Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

Охорона навколишнього природного середовища

20.1.

Забезпечення отримання послуг, пов’язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

2021 рік, Департамент агропромисло-вого розвитку Харківської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет,

49,9 тис. грн

Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки

»;

 

3) таблицю 4.4. «Фінансування заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області» частини ІV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» викласти у такій редакції:

 

«4.4. Фінансування заходів по допризовній підготовці та призову

громадян України на строкову військову службу в Харківській області

 

з/п

Назва заходів

Cума

видатків на виконання,
тис. грн

Головний

розпорядник

коштів

1

2

3

4

1.

Виготовлення та придбання статистичної та облікової документації

352,0

 

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

2.

Придбання канцелярського та письмового приладдя

497,0

 

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

3.

Придбання предметів, матеріалів для господарських цілей

308,0

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

4.

Придбання засобів зв’язку та оргтехніки для забезпечення заходів, пов’язаних із призовом громадян на строкову військову службу

402,0

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

5.

Транспортні витрати, пов’язані із призовом молоді до лав Збройних Сил України

198,0

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

6.

Витрати на медичне та санітарно-гігієнічне обслуговування призовників

200,0

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (виконавець – Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

 

Всього

1957,0

 

»;

 

3) доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» таблицею 4.7. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»:

 

«4.7. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

№ з/п

Назва заходу

Сума

видатків на виконання, тис. грн 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

206,160

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

Всього

206,160

 

»;

 

4) доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» таблицею 4.8. «Фінансова підтримка ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА»:

 

«4.8. Фінансова підтримка ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА»

 

№ з/п

Назва заходу

Сума

видатків на виконання, тис. грн 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Фінансова підтримка ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА»

700,0

Харківська   обласна рада

 

Всього

700,0

 

»;

5) таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальне забезпечення» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» викласти у новій редакції (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                          Артур ТОВМАСЯН