ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від _____________ 2021 року                                                                   №______

 

 

Про використання коштів, передбачених в обласному бюджеті

для надання одноразової грошової допомоги медичним та

іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я

Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу

COVID-19, cпричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та визнання

таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 24 липня

2020 року № 1333-VІІ

 

З метою забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 7-VІІI, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок) (додається).

2. Харківській обласній державній адміністрації забезпечити виплату коштів для надання одноразової грошової допомоги виходячи з можливостей обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити аналогічні порядки щодо надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, комунальних закладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевих бюджетів області, виходячи з їхніх можливостей на відповідний бюджетний рік.

4. Визначити, що даний Порядок набирає чинності з моменту його затвердження та діє увесь період карантину до моменту його скасування.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 24 липня 2020 року № 1333-VІІ «Про використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства (Володимир СВЯТАШ) та з питань бюджету (Людмила НЕМИКІНА).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                Артур ТОВМАСЯН

 

 

 

Розробник: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 341 56 60