ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 22 грудня 2011 року № 293-VI

(X сесія VI скликання)

 

 

 

Програма

розвитку дорожнього комплексу Харківської області

на 2012 – 2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2011 рік

ЗМІСТ

стор.

ПАСПОРТ Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012–2016 роки……………………………………………………………3

Вступ..........................................................................................................................4

Характеристика Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012-2016 роки ..........................................................................................5

1.   Сучасний стан дорожнього комплексу області.........................................5

1.1. Дороги загального користування..............................................................5

1.2. Дороги комунальної власності..................................................................6

2.   Фінансове забезпечення Програми...............................................................7

3.   Очікувані результати……………………...................................................8

4.   Організація виконання заходів Програми.................................................8

5.    Цільові підпрограми........................................................................................9

5.1.  Будівництво автомобільних доріг загального користування….............9

5.2.  Реконструкція автомобільних доріг загального користування.............10

5.3.  Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування...11

5.4. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування........12

5.5.  Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального    користування………………………………………………………………………....13

5.6.  Мости на автомобільних дорогах  загального користування................13

5.6.1.  Будівництво і капітальний ремонт........................................................13

5.6.2.  Поточний ремонт....................................................................................14

5.7.     Прогнозні обсяги фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг в населених пунктах Харківської області...........................................................................................................................15

 

ПАСПОРТ

 

Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області

на 2012–2016 роки

1. Ініціаторами розроблення Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012–2016 роки (далі - Програма) є Харківська обласна державна адміністрація та Служба автомобільних доріг у Харківській області.

2. Розробниками Програми є Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та Служба автомобільних доріг у Харківській області.

3. Відповідальним виконавцем Програми є Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

4. Учасники та виконавці Програми:

Головне управління житлово-комунального господарства та  розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації;

постійна комісія обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку;

районні державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування Харківської області;

Служба автомобільних доріг у Харківській області;

Державне агентство автомобільних доріг України.

5. Термін реалізації Програми – 2012 – 2016 роки.

 

6. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Автомобільні мережі є важливою складовою транспортної системи кожної країни. Вони забезпечують здійснення перевезень найбільш доступним для широкого кола користувачів автомобільним транспортом і дозволяють доставляти вантажі та пасажирів у режимі «від дверей до дверей».

Соціально-економічний розвиток країни, її інтеграція у світове співтовариство значною мірою залежать від розвитку транспортної інфраструктури, зокрема від рівня забезпеченості автомобільними дорогами.

Наявність розгалуженої мережі автомобільних доріг та їх технічний стан є важливими показниками цивілізованості суспільства, оскільки суттєво впливають на:

темпи розвитку економіки;

рівень витрат на перевезення вантажів та пасажирів;

швидкість перевезень;

якість і ціну перевезеної продукції;

мобільність, зайнятість і рівень доходів населення;

транспортну доступність населених пунктів та соціальних об’єктів;

екологічний стан навколишнього середовища.

Стан транспортних комунікацій — одна з найбільш принципових умов інвестиційного процесу. Там, де не вистачає автомобільних доріг, економіка, як правило, розвивається повільно, і навпаки, розвинута мережа доріг задовільної якості сприяє притоку інвестицій в економіку країни.

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу області, залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Харківської обласної державної адміністрації.

Важливим інструментом державної політики в розвитку дорожнього комплексу області є Програма розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012–2016 роки, в якій передбачено вирішення ключових завдань у сфері державної підтримки розвитку та збереження автомобільних доріг у регіоні, включаючи заходи з ресурсного забезпечення та фінансової підтримки.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2012 - 2016 РОКИ

 

1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ ОБЛАСТІ

 

1.1. Дороги загального користування

 

Автомобільні дороги загального користування, мости і шляхопроводи мають особливе значення у розвитку економіки області. Від їх наявності та стану залежить ефективність роботи промисловості, сільськогосподарського виробництва, забезпечення належного життєвого рівня людей. Крім того, недостатній розвиток дорожньої мережі зводить нанівець вигоди унікального географічного розташування області, яке дозволяє прогнозувати отримання коштів від транзитних міжнародних перевезень.

Понад 80% доріг області побудовані піввіку тому і вже не відповідають вимогам сучасного автомобільного руху. Зросли осьові навантаження автотранспортних засобів. З причини недостатнього фінансування не витримуються міжремонтні терміни. Тонкошарові дорожні покриття  не витримують навантажень автомобілів великої вантажопідйомності. Різко збільшилася інтенсивність руху, знос проїзної частини доріг збільшився у 8 – 9 разів.

Територія області становить 31,4 тис. км². Забезпеченість автомобільними дорогами на 1000 км² території складає 306,2 км (по Україні – 280,8 км). На 1000 чоловік населення — 3,5 км (по Україні – 3,7 км).

Мережа доріг загального користування в Харківській області складає 9614,2 км, у тому числі:

дороги державного значення – 783,8 км,

з них:

міжнародні – 440,9 км;

регіональні – 342,9 км;

дороги місцевого значення – 8830,4 км,

з них:

територіальні – 1054,2 км;

обласні – 1712 км;

районні – 6064,2 км.

Із загальної мережі  9372,4 км — автодороги з удосконаленими типами та з перехідними типами покриття (біле шосе, бруківка), що складає 97,5%. Перехідні типи покриття потребують удосконалення.

Наявність доріг I та II категорій складає 684,5 км або 7,1% мережі доріг області. З них лише 180,6 км побудовані за параметрами I категорії.

На мережі доріг розташовані 800 мостів та шляхопроводів загальною довжиною 25147 м, із яких 690 мостів залізобетонних і 110 мостів металевих. Із загальної кількості мостів 564 не відповідають сучасним потребам, а 38 мостів є дефектними.


1.2. Дороги комунальної власності

 

Вулично-дорожня мережа, штучні споруди  (мости і шляхопроводи) міст та селищ Харківської області мають велике значення для підтримки належного рівня благоустрою та економічного розвитку кожного населеного пункту. Від них залежить ефективність роботи промисловості, забезпечення належного життєвого рівня людей, якість надання послуг з перевезень міським (селищним) транспортом.

Через значний ріст інтенсивності руху транспорту знос проїзної частини вулично-шляхової мережі збільшився у 7 – 8 разів, тому близько 70% вулично-дорожньої мережі міст і селищ області не відповідають вимогам організації сучасного автомобільного руху. Через недостатність фінансування міжремонтні терміни не витримуються, тому в переважній більшості міст і селищ області здійснюється, в основному,  лише поточний ремонт проїзної частини вулично-шляхової мережі. Значна кількість моделей вітчизняної дорожньо-будівельної  техніки застаріла і не відповідає сучасним техніко-економічним вимогам, парк дорожньої ремонтної техніки та техніки для утримання і благоустрою вулично-дорожньої мережі практично не поповнюється.

Аналогічна ситуація склалася зі станом штучних споруд (мостів та шляхопроводів).

Усього по області в комунальній власності знаходиться 14,29 тис. км вулично-дорожньої мережі загальною площею 82,07 млн м2, у тому числі в м. Харкові – 1,649 тис. км загальною площею 13,7 млн.м2, 271 одиниця мостів та шляхопроводів. Дороги з твердим покриттям складають до 64 % від загальної  протяжності вулично-дорожньої  мережі, а з удосконаленим – до 24 %.

Щорічне зростання кількості автотранспортних засобів у населення значно збільшує навантаження на вулично-шляхову мережу міст і селищ області, що спричиняє руйнацію шляхового покриття. Недосконала система організації транспортного руху сприяє цьому явищу. Недостатність коштів у місцевих бюджетах при зростанні цін на будівельні матеріали унеможливлює здійснення робіт з ремонту та утримання вулично-шляхової мережі відповідно до вимог організації транспортного руху та нормативних вимог.

Основні завдання Програми:

збереження і розвиток вулично-дорожньої мережі населених пунктів Харківської області, впровадження сучасної технології і матеріалів для виконання робіт з капітального та поточного ремонтів шляхового покриття;

придбання сучасної техніки для ремонту та утримання;

створення умов для безпечного руху транспорту шляхом удосконалення та розвитку вулично-дорожньої мережі та мостів;

доведення транспортно-експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі та штучних споруд до нормативних вимог;

забезпечення безперебійного, безпечного та зручного руху транспортних засобів і пасажирів з розрахунковими швидкостями, навантаженнями;

 

ліквідація недоліків на ділянках  концентрації дорожньо-транспортних пригод;

збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

підвищення рівня благоустрою міст і селищ області.

 

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

                                                                                                                                 Таблиця 1.

Фінансування дорожнього комплексу

за рахунок коштів державного бюджету

 

№№ з/ч

 

Джерело фінансування

Обсяги фінансування по роках, млн грн.

(потреба)

За  період,

млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

 

Державний бюджет України, всього

1472,9

2122,5

2469,1

3470,4

4095,3

13630,2

 

У тому числі:

дороги загального користування

 

1369,8

 

2009,1

 

2344,3

 

3333,1

 

3944,3

 

13000,6

 

дороги комунальної власності

103,1

113,4

124,8

137,3

151,0

629,6**

                                                                                                                                                                                                                                  Таблиця 2.

Фінансування дорожнього комплексу

за рахунок власних надходжень та субвенції обласному бюджету

 

№№ з/ч

 

Джерело фінансування

Розрахункові обсяги фінансування по роках,

млн грн.

За  період,

млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1

Обласний бюджет*

3,0

3,1

3,2

3,2

3,2

15,7*

2

Субвенція з Державного бюджету України**

18,8

20,6

22,0

24,0

27,0

112,4**

Примітка:

* дохідна частина — збір за першу реєстрацію транспортного засобу; цільове призначення: на будівництво, реконструкцію, ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними Харківською обласною радою (включаючи витрати на придбання техніки й обладнання для дорожніх підприємств).

**дохідна частина – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг в населених пунктах.

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність до вимог нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури;

безперебійний, безпечний та зручний рух транспортних засобів та пасажирів з розрахунковими швидкостями, навантаженнями;

ліквідацію недоліків на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

упорядкування руху транспорту в місцях конфліктуючих потоків;

збільшення можливості виконання маневрів для запобігання дорожньо-транспортним пригодам, збільшення швидкості руху автотранспорту та пропускної здатності мережі автомобільних доріг;

поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами;

зменшення складової транспортних витрат у вартості товарів і послуг;

збереження і розвиток вулично-дорожньої мережі населених пунктів Харківської області;

збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

створення умов для безпечного руху транспорту шляхом удосконалення та розвитку вулично-дорожньої мережі та мостів;

підвищення рівня благоустрою міст і селищ області.

 

            4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

Координація діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, за ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, а також залучення до виконання Програми в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, покладається на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку.

 

Виконання заходів Програми здійснює Харківська обласна державна адміністрація, а саме її структурні підрозділи:

Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, -

а також Служба автомобільних доріг у Харківській області.

 

5. ЦІЛЬОВІ ПІДПРОГРАМИ

 

5.1. Будівництво автомобільних доріг загального користування

                                                                                                                     Таблиця 3.

 

з/ч

Назва об’єкта

Прогнозоване фінансування,
млн грн. (потреба)

За період,

млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Будівництво автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський (Ростов-на-Дону) в обхід м. Валки, Харківська область

300,0

350,0

220,4

 

 

870,4

2.

Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський, км 462+000, Харківська область

100,0

55,7

 

 

 

155,7

3.

Обхід м. Вовчанськ до КПП Плетенівка

 

55,0

105,0

100,0

100,0

360,0

4.

Обхід м. Ізюм

 

 

 

800,0

800,0

1600,0

5.

Обхід м. Чугуїв

 

 

 

 

400,0

400,0

6.

Будівництво під’їздів до сільських населених пунктів

16,2

20,0

 

 

 

36,2

7.

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

 

РАЗОМ

421,2

485,7

330,4

905,0

1305,0

3447,3

Примітка: Завершення будівництва під’їздів до сільських населених пунктів:

під’їзд до с. Шигимажене Богодухівського району;

під'їзд до с. Кравцове Зміївського району;

під’їзд до с. Бісквітне Харківського району;

під’їзд до с. Таганка Чугуївського району.

Автомобільна дорога Вовківка (Кегичівський район) – Калинівка (Сахновщинський район).

5.2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблиця 4.

 

з/ч

Назва об'єкта

Прогнозоване фінансування, млн грн. (потреба)

За період,

млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 395+064-км 420+050, Харківська область

 

 

220,0

 

 

 

230,0

 

 

 

468,0

 

 

 

 

 

918,0

 

2.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 431+407-км 440+480, Харківська область

 

 

 

 

100,0

 

256,0

 

 

356,0

3.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 452+080-км 461+541, Харківська область

 

 

 

 

100,0

 

 

300,0

 

 

171,0

 

 

571,0

4.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 540+864-км 560+864, Харківська область

 

 

 

 

 

400,0

 

 

776,0

 

 

1176,0

5.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків -Довжанський, на ділянці
км 562+500-км 593+100, Харківська область

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

200,0

 

 

300,0

6.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 604+700-
км 617+080, Харківська область

 

 

 

 

 

300,0

 

 

442,0

 

 

742,0

7.

Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, на ділянці км 638+139-
км 646+200, Харківська область

 

 

 

250,0

 

 

230,0

 

 

 

 

480,0

 

Проектно-вишукувальні роботи

5,0

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

25,0

 

Разом

225,0

485,0

903,0

1361,0

1594,0

4568,0

 

5.3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування

                                                                           Таблиця 5.

 


з/ч

Назва об'єкта

Прогнозоване фінансування,
млн грн.(потреба)

За період, млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Харків –  Довжанський, на ділянці км 440+480-
км 452+080, Харківська область

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

106,0

 

 

 

 

 

206,0

 

2.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 463+400-
км 472+200, Харківська область

 

 

 

 

 

 

 

156,0

 

 

156,0

3.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 516+170-
км 534+830, Харківська область

 

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

155,0

 

 

 

 

 

355,0

4.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 560+500-
км 562+500, Харківська область

 

 

 

 

36,0

 

 

 

 

36,0

5.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на ділянці км 593+100-
км 604+700, Харківська область

 

 

 

 

50,0

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

210,0

6.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Харків – Красноград – Перещепине на ділянці км 6+500-км 124+900, Харківська область

 

 

94,1

 

 

 

 

 

 

94,1

 

Проектно-вишукувальні роботи

5,0

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

25,0

 

Разом

99,1

205,0

297,0

240,0

241,0

1082,1

 

5.4. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування

 

                                                                                                                      Таблиця 6.

                                                                                                                     


з/ч

Категорія доріг

Обсяги фінансування, млн грн. (потреба)

За  період,
млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Державні дороги

80

80

95

102

108

465

2.

Місцеві дороги

245

250,1

261

268

271

1295,1

Всього:

325

330,1

356

370

379

1760,1

 

 

5.5. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування

 

                                                                                                                      Таблиця 7.

                                                                                                                                 

№п/п

Категорія доріг

Обсяги фінансування, млн грн. (потреба)

За  період,
млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Державні дороги

130

150

170

185

190

825

2.

Місцеві дороги

120

132

150

150

150

702

Всього:

250

282

320

335

340

1527

 

 

5.6. Мости на автомобільних дорогах загального користування

 

5.6.1. Будівництво і капітальний ремонт

                                                                                                                     

Таблиця 8.

           

№ з/ч

 

Назва об'єкта

Прогнозоване фінансування,

 млн грн. (потреба)

За  період,
млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Будівництво шляхопроводу з підходами на а/д Харків – Золочів – КПП «Олександрівка» км 12+700 - км 14+300  (по УЗ – Дергачі – Харків – пас.768+017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,7

 

 

 

32,3

 

 

 

 

 

97,0

2.

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію ділянки «Куп’єваха-Губарівка» на а/д  Харків-Охтирка км 75+661

 

 

13,5

 

 

 

 

 

 

 

13,5

3.

Капітальний ремонт шляхопроводу з підходами на автомобільній дорозі Чугуїв-Мілове, км 100+063 у Куп’янському районі

 

 

 

43,1

 

 

 

 

 

 

43,1

4.

Капітальний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі Мерефа-Лозова-Павлоград км 119+488 біля с.Н.Іванівка

 

 

 

66,5

 

 

 

 

 

66,5

 

5.

Капітальний ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі державного значення Київ-Харків-Довжанський, км 553+506 у с.Гракове

 

 

 

 

 

50,6

 

 

 

25,4

 

 

 

 

 

76,0

6.

Капітальний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанський, км 580+358 у с.Бригадирівка

 

 

 

 

 

38,7

 

 

19,3

 

 

 

58

 

ВСЬОГО:

13,5

174,3

82,9

64,1

19,3

354,1

 

5.6.2. Поточний ремонт

                                                                                                                      Таблиця 9.

                                                                                                                                


з/ч

Розташування споруд

Обсяги фінансування,
млн грн. (потреба)

За  період,
млн грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1.

На державних дорогах

12

16

20

23

28

99

2.

На місцевих дорогах

24

31

35

35

38

163

Всього:

36

47

55

58

66

262

 

 

5.7. Прогнозні обсяги фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг в населених пунктах Харківської області

 

№ з/ч

Найменування районів і міст

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

2012

2013

2014

2015

2016

Всього

1.

Балаклійський

2388,7

2627,6

2890,4

3179,4

3497,3

14583,4

2.

Барвінківський

550

605,0

665,5

732,1

805,3

3357,9

3.

Близнюківський

408,6

449,5

494,5

544,0

598,4

2495,0

4.

Богодухівський

911,5

1002,7

1103,0

1213,3

1334,6

5565,1

5.

Борівський

392,9

432,2

475,4

522,9

575,2

2398,6

6.

Валківський

770

847,0

931,7

1024,9

1127,4

4701,0

7.

Великобурлуцький

550

605,0

665,5

732,1

805,3

3357,9

8.

Вовчанський

1115,8

1227,4

1350,1

1485,1

1633,6

6812,0

9.

Дворічанський

377,2

414,9

456,4

502,0

552,2

2302,7

10.

Дергачівський

2608,7

2869,6

3156,6

3472,3

3819,5

15926,7

11.

Зачепилівський

377,2

414,9

456,4

502,0

552,2

2302,7

12.

Зміївський

1712,9

1884,2

2072,6

2279,9

2507,9

10457,5

13.

Золочівський

660

726,0

798,6

878,5

966,4

4029,5

14.

Ізюмський

361,4

397,5

437,3

481,0

529,1

2206,3

15.

Кегичівський

518,6

570,5

627,6

690,4

759,4

3166,5

16.

Коломацький

172,9

190,2

209,2

230,1

253,1

1055,5

17.

Красноградський

1555,8

1711,4

1882,5

2070,8

2277,9

9498,4

18.

Краснокутський

738,6

812,5

893,8

983,2

1081,5

4509,6

19.

Куп`янський

424,3

466,7

513,4

564,7

621,2

2590,3

20.

Лозівський

518,6

570,5

627,6

690,4

759,4

3166,5

21.

Нововодолазький

974,3

1071,7

1178,9

1296,8

1426,5

5948,2

22.

Первомайський

377,2

414,9

456,4

502,0

552,2

2302,7

23.

Печенізький

220

242,0

266,2

292,8

322,1

1343,1

24.

Сахновщинський

471,5

518,7

570,6

627,7

690,5

2879,0

25.

Харківський

5123,1

5635,4

6198,9

6818,8

7500,7

31276,9

26.

Чугуївський

990

1089,0

1197,9

1317,7

1449,5

6044,1

27.

Шевченківський

408,6

449,5

494,5

544,0

598,4

2495,0

28.

м.Ізюм

1351,5

1486,7

1635,4

1798,9

1978,8

8251,3

29.

м.Куп`янськ

1587,2

1745,9

1920,5

2112,6

2323,9

9690,1

30.

м.Лозова

1492,9

1642,2

1806,4

1987,0

2185,7

9114,2

31.

м.Люботин

612,9

674,2

741,6

815,8

897,4

3741,9

32.

м.Первомайський

722,9

795,2

874,7

962,2

1058,4

4413,4

33.

м.Харків

70764,6

77841,1

85625,2

94187,7

103606,5

432025,1

34.

м.Чугуїв

911,5

1002,7

1103,0

1213,3

1334,6

5565,1

 

Всього

103121,9

113434,5

124778,3

137256,4

150982,1

629573,2

 

 

 

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                                                     О. Олешко